Prodej nepotřebného majetku

Prodej majetku:       Doručení nabídky na adresu zadavatele do 29.9.2021 do 12:00 hod.      

Datum vyhlášení: 14.9.2021

  Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc  

Kontakt:    Ing. Hrabal Radek (pro dotazy technické), tel: 585 170 331                     

Ing. Skládalová Petra (pro dotazy ekonomické), tel: 585 170 333  

Kritérium: Rozhoduje nejvyšší nabízená cena  

Způsob zadání: Písemně v uzavřené obálce na adresu zadavatele.

Do nabídky uveďte také název majetku, inventární číslo, mailovou adresu a telefonní číslo. Uzavřenou obálku označte adresou odesílatele  a  nápisem     "Neotvírat - prodej nepotřebného majetku". Nebude-li obálka řádně označena dle uvedeného požadavku, nebude otevřena ani hodnocena.