Prodej nepotřebného majetku

Doručení nabídky na adresu zadavatele do 25.6.2024 do 12:00 hod.  

Datum vyhlášení: 11.6.2024

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

Kontakt:    Ing. Hrabal Radek (pro dotazy technické), tel: 585 170 331
      Ing. Skládalová Petra (pro dotazy ekonomické), tel: 585 170 333

Kritérium: Rozhoduje nejvyšší nabízená cena

Způsob zadání: Písemně v uzavřené obálce na adresu zadavatele. Do nabídky uveďte také název majetku, inventární číslo, mailovou adresu a telefonní číslo. Uzavřenou obálku označte adresou odesílatele  a  nápisem  „Neotvírat - prodej nepotřebného majetku“. Nebude-li obálka řádně označena dle uvedeného požadavku, nebude otevřena ani hodnocena.