Cestmistrovství Litovel

Adresa: Chořelice 1070, 784 01 Litovel

Kontaktní osoby

Filípková Věra
správní cestmistr
585 341 325
filipkova@ssok.cz

Hájková Alena
hospodářka
585 341 325
litovel@ssok.cz

Rýznar Robert
vedoucí cestmistrovství
585 341 325
ryznar@ssok.cz

Středisko ZÚ
Litovel
585 341 325

Večeřa Jan
cestmistr
585 341 325
vecera@ssok.cz

POSLEDNÍ AKTUALITY