Ředitelství SSOK

Datová schránka ID: ur4k8nn

Ústředna: 585 170 311

Bílá linka: 841 119 119

Centrální e-mail: ssok@ssok.cz

Adresa: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoby

Černý Ivo, Ing.
ředitel
585 170 336
cerny@ssok.cz

David Václav (Přerov)
BOZP + PO
581 286 215
david@ssok.cz

Hrabal Radek, Ing.
techn.pracovník PÚ ředitelství, metrolog
585 170 331
hrabal@ssok.cz

Janáčková Marie, Ing.
referent fondů EU, referent veřej. zakázek
Array
janackova@ssok.cz

Jančíková Pavlína, DiS.
referent veřejných zakázek
585 170 338
jancikova@ssok.cz

Kozáková Zlatuše Bc.
referent majetkové správy
585 170 337
kozakova@ssok.cz

Krejčí Veronika, Ing.
referent fondu EU, investiční referent
585 170 313
krejciv@ssok.cz

Oddělení veřejných zakázek

585 170 310
verejnezakazky@ssok.cz

Ochmannová Jindřiška, Ing.
vedoucí kanceláře ředitele, manažer kvality a EMS, asistentka
585 170 311
ochmannova@ssok.cz

Paluchová Marcela
sekretářka, administr. a spisový prac.
585 170 320
paluchova@ssok.cz

Pavlitová Kateřina, Bc.
sekretářka technického náměstka
585 170 332
pavlitova@ssok.cz

Perutková Kamila
referent majetkové správy
585 170 312
perutkova@ssok.cz

Pražák Pavel, Ing.
referent veřejných zakázek
585 170 315
prazak@ssok.cz

Ruslerová Jana, Mgr.
vedoucí oddělení veřejných zakázek, právník
585 170 310
ruslerova@ssok.cz

Skládalová Petra, Ing.
ekonomický náměstek
585 170 333
skladalova@ssok.cz

Škrabal Jan
provozní náměstek
585 170 330
skrabal@ssok.cz

Švancarová Iveta
provozní účetní
585 170 334
svancarova@ssok.cz

Třeštíková Olga, Mgr.
referent veřejných zakázek
585 170 315
trestikova@ssok.cz

Vaida Tomáš Ing.
krajský mostmistr
585 170 319
vaida@ssok.cz

Verner Miroslav
techn.pracovník PÚ ředitelství, dispečer
585 170 314
verner@ssok.cz

Votavova Renata, Bc.
personalistka, mzdová účetní
585 170 321
votavova@ssok.cz

Zezulová Miroslava, Ing.
interní auditor, kontrola
585 170 325
zezulova@ssok.cz

Zezulová Miroslava, Ing.
pověřenec pro ochranu osobních údajů
585 170 325
poverenec.oou@ssok.cz

Zukalová Jana
referent veřejných zakázek
585 170 326
zukalova@ssok.cz

Živura Petr, Ing.
krizové řízení, ekolog, energetik, vodohospodář
585 170 339
zivura@ssok.cz

POSLEDNÍ AKTUALITY