Nabídka volných pracovních míst

Vedoucí

Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Střediska údržby Olomouc

vyhlašuje

 

výběrové řízení

 

na místo: Technik technicko-správního úseku

 

 

charakteristika vykonávané práce:

 • připravuje, zadává a kontroluje veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem č 134/2016 Sb.

 • spravuje a zajišťuje aktualizaci systému CleveRA

 • vykonává dozor nad komunikacemi II. a III. třídy

 

místo výkonu práce: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

 

Požadavky:

dosažené vzdělání

VOŠ, Bc.

obor školního vzdělání

stavební zaměření – výhodou

 

další požadované dovednosti

 

 • Orientace v přípravě a realizaci staveb - výhodou

 • Znalost příslušných právních předpisů (Zákon o pozemních komunikacích) - výhodou

 • Uživatelská znalost PC

 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

 • Schopnost koncepční práce

 • Schopnost jednat s lidmi

 • Samostatnost

 • Flexibilita

 • Ochota učit se

Nabízíme:

 • Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 • Stabilita krajské příspěvkové organizace

 • Pružná pracovní doba

 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna, stravenková karta GASTRO PASS CARD (v hodnotě 130 Kč na den), možnost využití firemních rekreačních zařízení)

 

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

 

Správa silnic Olomouckého kraje

příspěvková organizace

sekretariát Střediska údržby Olomouc

Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

 

 

eventuálně předejte osobně na uvedené adrese nebo zašlete prostřednictvím

e-mailu nebo datové schránky ID: ur4k8nn nejpozději do 10.04.2023.

 

kontaktní osoba: Bc. Helena Křupková

telefon: 585 151 428

e-mail: olomouc@ssok.cz

 

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Platová třída 10. Platový stupeň dle vzdělání a započitatelné odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek a odměny). Přiznání zvláštního příplatku za údržbu komunikace.

 

 

Termín nástupu: dle dohody

 

Předpoklady:

 

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk

 • bezúhonnost

 

 

Přihláška bude obsahovat:

 

 • motivační dopis

 • profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních

a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované místo.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.


Vedoucí

Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Střediska údržby Jih

vyhlašuje

 

 

výběrové řízení

 

 

na místo: Investiční referent

místo výkonu práce: Tovačovská 974, Přerov

 

Požadavky :

dosažené vzdělání + praxe v silničním hospodářství

ÚSO, nebo vysokoškolské vzdělání – obor dopravní nebo stavební výhodou

další požadované dovednosti

 • orientaci v oblasti technické přípravy a realizace dopravních staveb, v investorské činnosti, v řízení stavebních zakázek a správy nemovitostí

 • dobré komunikační a organizační schopnosti

 • samostatnost, zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost,

 • znalost práce na PC

 • (ŘP skupiny B)

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

 

Správa silnic Olomouckého kraje

příspěvková organizace

sekretariát Středisko údržby Jih

Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov

 

nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 31.3.2023.

 

kontaktní osoba: Lenka Štefková

telefon: 725 996 323

e-mail : stefkova@ssok.cz

 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 9.

 

Termín nástupu možný – 1.2.2023.

 

Přihláška bude obsahovat:

 • motivační dopis,

 • strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa,

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Podrobnější informace jsou dostupné na www.ssok.cz


Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Středisko údržby Jih

vyhlašuje

 

výběrové řízení

 

na místo: Mostní technik

 

druh práce: příprava podkladů pro komplexní zajišťování přípravy a realizace

investiční výstavby, údržby a oprav mostních objektů.

Vedení operativní evidence mostních objektů, provádění prohlídek

mostů v souladu se zákonem č. 13/1997 v platném znění a prováděcí

vyhlášky č. 104/1997 v platném znění ve správě SSOK.

 

místo výkonu práce: Středisko údržby Jih, Tovačovského 974, Přerov

 

Požadavky:

dosažené vzdělání + praxe v silničním hospodářství nebo v příbuzném oboru (např. stavebnictví)

středoškolské, popř. vysokoškolské – technického zaměření (obor dopravních staveb výhodou)

praxe vítána

další požadované dovednosti

znalost rozpočtování staveb, znalost zákona stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích výhodou;

dobrá znalost práce s PC a znalost běžného kancelářského software (Word, Excel, Outlook, nástroje pro práci s internetem)

řidičský průkaz sk. B;

svědomitost, pečlivost, komunikativnost, samostatnost a zodpovědný přístup k práci;

organizační schopnosti;

profesionální vystupování;

čistý trestní rejstřík;

 

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

sekretariát Středisko údržby Jih

Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov

 

nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 31.3.2023 do 12.00 hod.

 

kontaktní osoba: Lenka Štefková, tel. 582 406 080

e-mail : stefkova@ssok.cz

 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění. Platová třída 9.

 

Termín nástupu možný dle dohody.

 

Přihláška bude obsahovat:

 • motivační dopis,

 • strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa,

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.


Vedoucí

Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Střediska údržby Jih

vyhlašuje

 

 

výběrové řízení

 

 

na místo: Investiční referent

místo výkonu práce: Tovačovská 974, Přerov

 

Požadavky :

dosažené vzdělání + praxe v silničním hospodářství

ÚSO, nebo vysokoškolské vzdělání – obor dopravní nebo stavební výhodou

další požadované dovednosti

 • orientaci v oblasti technické přípravy a realizace dopravních staveb, v investorské činnosti, v řízení stavebních zakázek a správy nemovitostí

 • dobré komunikační a organizační schopnosti

 • samostatnost, zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost,

 • znalost práce na PC

 • (ŘP skupiny B)

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

 

Správa silnic Olomouckého kraje

příspěvková organizace

sekretariát Středisko údržby Jih

Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov

 

nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 31.3.2023.

 

kontaktní osoba: Lenka Štefková

telefon: 725 996 323

e-mail : stefkova@ssok.cz

 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 9.

 

Termín nástupu možný dle dohody.

 

Přihláška bude obsahovat:

 • motivační dopis,

 • strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa,

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Podrobnější informace jsou dostupné na www.ssok.cz


Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

vyhlašuje

 

 

výběrové řízení

 

 

na místo: cestmistr Hranice

místo výkonu práce: Tyršova 600, Hranice

 

Požadavky:

dosažené vzdělání + praxe v silničním hospodářství

Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

další požadované dovednosti

 • orientace ve stavební a nestavební údržbě pozemních komunikací

 • všeobecné znalosti spojené s údržbou motorových vozidel

 • dobré komunikační, organizační a řídící schopnosti

 • schopnost samostatné práce

 • flexibilita

 • ochota soustavně se vzdělávat a učit se novým postupům

 • zdravotní způsobilost

 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook

 • ŘP skupiny B

Další informace

- v zimním období-listopad až březen

směnnost – dispečer zimní údržby

 

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

 

Správa silnic Olomouckého kraje

příspěvková organizace

sekretariát střediska údržby Jih

Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov

 

eventuelně předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 31. 3. 2023

 

kontaktní osoba: Štefková Lenka

telefon: 582 406 080

e-mail : stefkova@ssok.cz

 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 8.

 

 

Termín nástupu: po ukončení výběrového řízení, popř. dohodou

 

Předpoklady:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk,

 • bezúhonnost.

 

Přihláška bude obsahovat:

 • motivační dopis,

 • strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa,

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 

 

Upozornění:

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

 


Ředitel

Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

vyhlašuje

 

výběrové řízení

 

na místo: Krajský mostmistr

 

druh práce: Příprava podkladů pro komplexní zajišťování přípravy a realizace investiční výstavby, údržby a oprav mostních objektů, vedení krajského pasportu mostů, zajišťování hlavních prohlídek mostů na sil. II. a III. tříd na území Olomouckého kraje v souladu s platnými legislativními předpisy a případné přepočty zatížitelnosti mostů.

 

místo výkonu práce: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

 

Požadavky:

dosažené vzdělání + praxe v silničním hospodářství

Vysokoškolské vzdělání, praxe vítána. Osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostů pozemních komunikací výhodou.

obor školního vzdělání

Stavba, údržba, rekonstrukce pozemních komunikací, dopravní stavby apod.

další požadované dovednosti

 • orientace v přípravě a realizaci staveb pozemních komunikací

výborná znalost příslušných právních předpisů

umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti

schopnost analytického myšlení, samostatnost

spolehlivost a pečlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost učit se novým poznatkům

znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)

 • ŘP skupiny B.

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

sekretariát ředitele

Lipenská 753/120, Hodolany

779 00 Olomouc

 

nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 31. března 2023.

 

Kontaktní osoba: Radka Opluštilová, tel. 585 170 311

e-mail: ssok@ssok.cz

 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 11, stupeň dle prokázané praxe. Po zapracování osobní příplatek.

 

Termín nástupu: nástup možný ihned po ukončení výběrového řízení.

 

Přihláška bude obsahovat:

 • motivační dopis,

 • strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa Opatřený datem a podpisem uchazeče),

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Upozornění:

 • Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.