Nabídka volných pracovních míst

Ředitel

Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

vyhlašuje

 

výběrové řízení

 

na místo: Provozní účetní

místo výkonu práce: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

 

Požadavky:

Dosažené vzdělání + praxe

Minimálně středoškolské

Obor školního vzdělání – ekonomické

Znalosti v oblasti účetnictví a DPH nutné

Další požadované dovednosti

 • vedení účetnictví,

 • zpracování DPH za organizaci,

 • vedení vnitropodnikového účetnictví,

 • přehled v oblasti podvojného účetnictví a DPH,

 • znalost účetních a daňových zákonů, zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláška 410/2009 Sb., zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů, vyhláška 383/2009 Sb., v platném znění,

 •   dobré komunikační, organizační a řídící schopnosti,
 •   samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita,
 •   znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook).

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

sekretariát ředitele

Lipenská 753/120, Hodolany

779 00 Olomouc

eventuelně předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 16. 6. 2022.

kontaktní osoba: Ivana Londinová, tel. 585 170 311

e-mail : ssok@ssok.cz

 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 9, stupeň dle prokázané praxe. Po zapracování osobní příplatek.

 

Pracovní poměr: 3 měsíční zkušební doba, smlouva na 1 rok s možností prodloužení

Termín nástupu: nástup možný ihned po ukončení výběrového řízení

 

Předpoklady:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk,

 • bezúhonnost.

Přihláška bude obsahovat:

 • profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa,

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Zpozornění:

 • Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.


Ředitel

Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

vyhlašuje

 

v ý b ě r o v é ř í z e n í

 

na místo: Asistent/ka ředitele, personalista/personalistka

místo výkonu práce: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

 

Požadavky:

Dosažené vzdělání, praxe

Ukončené středoškolské vzdělání,

praxe v oblasti personalistiky vítána

 

 

Další požadované dovednosti

- komunikační a organizační schopnosti,

- dobrá znalost legislativy v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů,

- bezchybný písemný projev – český pravopis

- aktivní přístup k řešení svěřených úkolů,

- pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost,

- výborná znalost práce na PC (Word, Excel),

- řidičské oprávnění skupiny „B“, aktivní řidič

Charakteristika vykonávané práce

Komplexní zajištění administrativní a organizační podpory ředitele organizace.

Komplexní vedení personalistiky, komunikace s příslušnými úřady.

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

sekretariát ředitele

Lipenská 753/120, Hodolany

779 00 Olomouc

nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 31. května 2022.

Kontaktní osoba: Ivana Londinová, tel. 585 170 311

e-mail: ssok@ssok.cz

 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 8, stupeň dle prokázané praxe. Po zapracování osobní příplatek.

Termín nástupu: nástup možný ihned po ukončení výběrového řízení.

 

Přihláška bude obsahovat:

 • motivační dopis,

 • strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa Opatřený datem a podpisem uchazeče),

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Upozornění:

 • Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

 


SPRÁVNÍ CESTMISTR

Místo výkonu práce: Tovačovská 974, 751 52 Přerov

Popis práce:

 • dle platné legislativy vykonává dozor nad komunikacemi II. a III. třídy,

 • při zjištění komunikační závady předkládá tyto provoznímu úseku k jejich odstranění včetně kontroly jejich odstranění,

 • řeší záležitost technické správy silničního majetku a v této činnosti úzce spolupracuje s ostatními úseky,

 • stanovuje podmínky pro provedení zásahu do silničního tělesa jiným subjektem,

 • sleduje, eviduje a dokumentuje plnění stanovených podmínek a termínů u povoleného zvláštního užívání silniční sítě

 • vydává vyjádření k PD pro akce, které nějakým způsobem zasahují do stavby silničního tělesa, napojují se na komunikace, popřípadě jsou realizovány v ochranném pásmu silničního pozemku,

 • vydává stanoviska účastníka řízení k územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu řízení jinému subjektu,

 • vede evidenci zvláštního užívání silnic, uzavírek, objízdných tras

 • sleduje a eviduje záruční doby provedených zásahů do silničního tělesa, uplatňuje záruční opravy u investorů akcí,

 • provádí administrativní činnost související se zvláštním užíváním silniční sítě spravovaného území (smlouvy, zpracování podkladů a údajů k uplatnění náhrad za zvláštní užívání), mimo umístění reklamních zařízení,

 • dispečerská služba v zimním období

Dosažené vzdělání:

ÚSO, nebo vysokoškolské vzdělání - obor dopravní nebo stavební výhodou

Další požadované dovednosti:

 • znalost práce na PC (Word,Excel,Outlook).

 • řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení automobilu.

 • schopnost koncepční práce.

 • samostatnost.

 • flexibilita.

 • schopnost jednat s lidmi.

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:


Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
středisko údržby Jih
Kostelecká 56, 796 56 Prostějov

nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 31.7.2022

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, 9. platová třída.

Předpoklady:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk,

 • bezúhonnost.

Přihláška bude obsahovat:

 • profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Kontakt: Štefková Lenka tel.: 582 406 080 e-mail: stefkova@ssok.cz

 
INVESTIČNÍ TECHNIK

Místo výkonu práce: Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov

Popis práce:

 • zpracování investičních záměrů

 • technický dozor při realizaci staveb

 • zařazování investic do používání

 • vedení dokumentace staveb

 • podklady pro výběrová řízení administrovaná střediskem údržby Jih

 • dispečerská služba v zimním období

Dosažené vzdělání:

ÚSO, nebo vysokoškolské vzdělání - obor dopravní nebo stavební výhodouDalší požadované dovednosti:

 • orientaci v oblasti technické přípravy a realizace dopravních staveb, v investorské činnosti, v řízení stavebních zakázek a správy nemovitostí

 • znalost práce na PC (Word,Excel,Outlook).

 • řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení automobilu.

 • schopnost koncepční práce.

 • samostatnost.

 • flexibilita.

 • schopnost jednat s lidmi.

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
středisko údržby Jih
Kostelecká 56, 796 56 Prostějov

nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 30.6.2022

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, 9. platová třída.

Předpoklady:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk,

 • bezúhonnost.

 

Přihláška bude obsahovat:

 • profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované místo.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Kontakt: Štefková Lenka tel.: 582 406 080 e-mail: stefkova@ssok.cz