Cestmistrovství Zvole

Mail: zvole@ssok.cz

Adresa: Zvole 260, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoby

Kechrtová Lenka
hospodářka
583 411 061
kechrtova@ssok.cz

Meixner Martin
vedoucí cestmistrovství
583 411 061
meixner@ssok.cz

Petko Ivan
cestmistr
583 411 061
petko@ssok.cz