mostní technik

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Středisko údržby Jih

vyhlašuje   výběrové řízení  

na místo:                    mostní technik

druh práce:                 příprava podkladů pro komplexní zajišťování přípravy a realizace investiční výstavby, údržby a oprav mostních objektů. Vedení operativní evidence mostních objektů, provádění prohlídek mostů v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 v platném znění ve správě SSOK.  

místo výkonu práce: Středisko údržby Jih, Tovačovská 974, Přerov

                                   Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, Prostějov

 

Požadavky:

 • dosažené vzdělání + praxe v silničním hospodářství nebo v příbuzném oboru (např. stavebnictví)
 • středoškolské, popř. vysokoškolské technického zaměření (obor dopravních staveb výhodou)
 • praxe vítána  

Další požadované dovednosti:

 • znalost rozpočtování staveb
 • znalost stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích výhodou
 • dobrá znalost práce na PC a znalost běžného kancelářského software (Word, Excel, Outlook, nástroje pro práci s internetem)  
 • řidičský průkaz sk. B
 • svědomitost, pečlivost, komunikativnost
 • samostatnost a zodpovědný přístup k práci
 • organizační schopnosti
 • profesionální vystupování.     

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 753/120

Hodolany 779 00  Olomouc  

nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 30. června 2024.   

Kontaktní osoba:       

Bc. Renata Votavová, tel. 585 170 319, 720 819 798, e-mail: votavova@ssok.cz                          

 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 9, stupeň dle prokázané praxe (24.100,- Kč až 31.820,- Kč). Po zapracování osobní příplatek. 

Zaměstnanecké benefity: 

 • 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna, pružná pracovní doba, Gastro Pass, Fokus pass, možnost využití firemních rekreačních zařízení

 

Termín nástupu možný ihned, příp. dle dohody.  

 

Přihláška bude obsahovat  motivační dopis, strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.    

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami - bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.    

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo prodloužit kdykoli v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.