III/37346 Ludmírov - Dětkovice – Kladky

V měsíci dubnu jsme dokončili opravu silnice III/37346 Ludmírov - Dětkovice – Kladky, jednalo se konkrétně o 2. úsek -  Ludmírov – průtah. 

V intravilánu obce Ludmírov byly odstraněny stávající vrstvy v prostoru komunikace tak, aby následně bylo možné zřídit kompletně novou konstrukci vozovky. Přičemž byl využit i vhodný stávající materiál s podmínkou neutralizace aplikováním technologie recyklace za studena na místě s přidáním přísad. Následně byly položeny dvě asfaltové vrstvy. V rámci stavby Obec Ludmírov vybudovala obrubníky podél komunikace, rekonstruovala stávající nebo vybudovala úseky s novou dešťovou kanalizací, zajistila úpravu prostor navazujících na komunikaci. Celkové náklady na stavbu činily 20,8 mil. Kč. Stavba byla spolufinancována z finančních prostředků SFDI.