Začíná zimní období údržby komunikací

K 1. listopadu začíná zimní období pro údržbu komunikací. Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK) v minulých dnech provedla kontrolu techniky, kterou bude v zimě používat k udržení sjízdnosti.

„Technika je připravena, posypový materiál jsme nakoupili a uložili na příslušná místa,“ konstatuje ředitel Správy silnic Olomouckého kraje David Štěpánek. Podle něj pracovníci organizace začali držet služby, aby mohli rychle reagovat na počasí a operativně zajistit sjízdnost komunikací.

Plán zimní údržby schvaluje Rada Olomouckého kraje. Pro období letošní zimy jej odsouhlasila na své schůzi dne 23. října. Plán je k dispozici také na našem webu.

SSOK spravuje komunikace II. a III. tříd. Dálnice a silnice I. třídy jsou majetkem státu a ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, o místní komunikace naopak pečují jednotlivá města a obce.