Silnice mezi Lošticemi a Moravičany znovu slouží dopravě

Ve středu 20. září se otevřela zrekonstruovaná komunikace třetí třídy mezi Lošticemi a Moravičany. Na její obnově se podílel Olomoucký kraj společně s oběma samosprávami.

 

Celkové náklady dosáhly částky 67,6 milionu korun. Projekt zahrnoval rekonstrukci Moravičanské ulice v Lošticích, mostu přes dálnici D35 a průtahu obcí Moravičany. „Komunikace třetí třídy už byla ve velmi špatném technickém stavu. Nyní bude znovu umožňovat bezpečný a plynulý provoz dopravy mezi oběma obcemi,“ říká ředitel Správy silnic Olomouckého kraje David Štěpánek.

V případě komunikací Olomoucký kraj financoval odstranění starého asfaltu a v části trasy i materiálu pod ním. Následně byly položeny nové vrstvy.

Most přes dálnici má za sebou sanaci nosné konstrukce a spodní stavby. Získal novou hydroizolaci, příslušné vrstvy vozovky a nově také obslužné schodiště pro přístup pod most.

Obce rekonstrukce silnice využily především k investicím do autobusových zastávek, chodníků a parkovacích zálivů.

Na celkových nákladech se Olomoucký kraj podílel částkou zhruba 64,7 milionů korun, obce uvolnily ze svých rozpočtů cca 3 miliony korun. Kraji s financováním pomohla dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.