Počasí zaměstnalo správce krajských komunikací

V závěru srpna museli správci krajských komunikací zasahovat u řady událostí způsobených bouřkami. Největší nápor zaznamenali během posledního srpnového víkendu a v následujících dnech.

 

Bouřky komplikovaly situaci především na střední Moravě.

Na Prostějovsku na komunikace padaly větve i celé stromy, dalším nebezpečím byly naplavené nánosy bláta na vozovce. V některých případech padající dřeviny poškodily svodidla a zábradlí. Jednu vozovku bylo nutné uzavřít kvůli popadanému elektrickému vedení.

Na Přerovsku komplikovaly situaci rovněž pády větví i polomy celých stromů, k žádným materiálním škodám na komunikacích ale nedošlo.

Na Konicku vznikl největší problém za obcí Dzbel, kde voda částečně podemlela silnici 2. třídy číslo II/366. Vozovku bylo nutné v tomto místě dočasně zúžit do jednoho pruhu.

V případě Olomoucka byl problémem nános bláta na silnici 3. třídy ve Velkém Týnci. Vrstvu bylo nutné spláchnout a později prověřit funkčnost zdejších dešťových vpustí. Na několik silnic v regionu spadly také stromy a větve.

Většinu následků v podobě nánosů bahna a popadaných dřevin vyřešili pracovníci Správy silnic Olomouckého kraje sami, případně za spolupráce například s místními hasiči. Vzniklé škody na majetku organizace řeší. „Jsme pro tyto případy pojištěni, takže budeme uplatňovat náhradu škody, aby byl Olomoucký kraj vzniklou situací co nejméně finančně zatížen,“ konstatoval ředitel Správy silnic Olomouckého kraje David Štěpánek.