III/37762 Seloutky – Domamyslice

Další z akcí, která byla ukončena těsně před prázdninami byla stavební úpravy silnic III/37762 v úseku Seloutky – Domamyslice součástí byla i realizace 2 příčných propustků a úprava příkopů na obou stranách komunikace. Cena za dílo byla 22,7 mil. Kč.