III/3732 Nasobůrky - průtah

V měsíci květnu byla dokončena stavba: „III/3732 Nasobůrky – průtah“.

V rámci této akce proběhla rekonstrukce uličního prostoru, výměna konstrukce vozovky včetně změny krytu ze žulové kostky na asfaltový povrch, rekonstrukce sjezdů k nemovitostem, nová parkovací stání, výhybny, chodníky, zeleň v celkové délce 0,838 km. Investory byly Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. a město Litovel. Investiční náklady na celou akci byly ve výši cca 35 mil. Kč a částečně bylo spolufinancováno z dotací SFDI.