II/456 Žulová – Stará Červená Voda, dokončení úseku

Před prázdninami Správa silnic Olomouckého kraje slavnostně otevřela další úsek zrekonstruované silnice II/456 v úseku Žulová – Stará Červená Voda.

Na zmíněné silnici proběhla obnova souvrství technologií recyklace za studena v délce 2,504 km. Součástí stavby bylo obnovení příkopů, výšková úprava stávajících sjezdů a rekonstrukce propustů. Investiční náklady na akci činily 21,7 mil. Kč.