II/437 Týn nad Bečvou – ulice Lipnická a Záhorská

Ve spolupráci s obcí Týn nad Bečvou byly provedeny stavební úpravy silnice II/437 v intravilánu obce (ulice Lipnická a Záhorská).

Ve spolupráci s obcí Týn nad Bečvou byly provedeny stavební úpravy silnice II/437 v intravilánu obce (ulice Lipnická a Záhorská). Hlavním záměrem stavby byla stavební úprava konstrukce vozovky, sjednocení šířkových a směrových poměrů silnice, úprava odvodnění vozovky a jejího vybavení. Součástí stavby byla obnova trvalého dopravního značení. Stavba byla ukončena v červnu. Celkové stavební náklady činily 12 mil. Kč.