Evropský fond pro region8ln9 royvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované projekty:

II373 Chudobín - průtah.docx (841kB)

II441 križ. R 35 - hr. kraje Moravskoslezského.docx (1304kB)

II444 Medlov- průtah.docx (1321kB)

II446 Libina - průtah.docx (1201kB)

II448 Drahanovice - Olomouc.docx (1213kB)

II449 křiž. II366 - MÚK Unčovice.docx (2006kB)

Most ev.č. 644-007 Újezd u Mohelnice.docx (360kB)

~$441 križ. R 35 - hr. kraje Moravskoslezského.docx (1kB)

BÍLÁ LINKA
841 119 119
(od 1.11. do 31.3.)

Správa silnic

Olomouckého kraje

Lipenská 753/120
779 00 Olomouc
IČ:70960399
Tel: 585 170 311
Fax: 585 311 115
E-mail: ssok@ssok.cz
Dat.schr.ID: ur4k8nn

Dopravní omezení a sjízdnost silnic


Silnice čísloÚsek silniceTermín oddoDůvodStav

Olomoucko

III/43511 Charváty - Čertoryje 21.08.2019 21.11.2019 obnova rozvodu vodovodu a přivaděče z VDJ Drahlov úplná uzavírka
III/44815 Senice na Hané, ul. Nádražní 07.11.2019 24.11.2019 přípojka vodovodu (max. 4 dny v tomto termínu) částečná uzavírka
III/4497 Červenka, ul. Nádražní 18.11.2019 24.11.2019 výstavba středového ostrůvku úplná uzavírka
III/4453 Arnoltice u Huzové, úsek od BUS zastávky Huzová,Arnoltice po objekt č.p. 64 23.09.2019 29.11.2019 splašková kanalizace a ČOV částečná uzavírka
III/44443 Domašov n. B. a Jívová, v místě mostu ev.č. 44443-2 09.09.2019 30.11.2019 oprava mostu (1-3.fáze) úplná uzavírka
III/44443 Jívová - Domašov nad Bystřicí 09.09.2019 30.11.2019 oprava mostu ev.č. 44443-2 úplná uzavírka
II/447 Žerotín - Šternberk 30.09.2019 30.11.2019 rekonstrukce komunikace 4.etapa úplná uzavírka
II/446 Šumvald, Břevenec 11.11.2019 30.11.2019 výstavba vodovodu částečná uzavírka
II/447 Hnojice - Šternberk, úsek od konce obce Hnojice po kř. s III/4476 02.09.2019 30.11.2019 oprava silnice (4. etapa) úplná uzavírka
III/37772 Určice - Alojzov 14.10.2019 30.11.2019 oprava silnice úplná uzavírka
III/44629 Šumvald, Břevenec 11.11.2019 30.11.2019 výstavba vodovodu částečná uzavírka
III/44434 v intravilánu obce Domašov u Šternberka 05.08.2019 30.11.2019 oprava silnice úplná uzavírka
III/4498 Litovel, v místě mostu ev.č. 4498-2 30.09.2019 30.11.2019 oprava mostu úplná uzavírka
II/447 Žerotín - Šternberk, od začátku obce Žerotín po konec obce Hnojice a od kř. s III/4476 před obcí Lužice po kř. s II/444 30.09.2019 30.11.2019 oprava silnice (4. etapa) úplná uzavirka
III/57013 Lutín, ul. Třebčínská 30.09.2019 08.12.2019 výstavba zpomalovacího ostrůvku úplná uzavírka
III/0464 Moravský Beroun - Ondrášov, v místě křižovatkys I/46 04.11.2019 15.12.2019 oprava propustku částečná uzavírka
III/0464 Ondrášov, kř. I/46 a III/0464 04.11.2019 15.12.2019 oprava propustku částečná uzavírka
II/445 Chabičov, úsek od objektu č.p. 32 po objekt č.p. 26 30.09.2019 15.12.2019 výstavba splaškové kanalizace částečná uzavírka
II/448 Olomouc, v prostoru mostu přes řeku Moravu a navazující části kž. s III/03551 ul. Husova a s MK ul.Na Letné a s III/4464 01.10.2019 18.12.2019 rekonstrukce mostu úplná uzavírka
II/444 Šternberk, ul. Věžní v úseku od kř.se sil.I/46 ul. Olomoucká po kř. se III/44426 ul. Nádražní 09.09.2019 19.12.2019 rekonstrukce komunikace úplná uzavírka
II/444 Šternberk, ul. Věžní 09.09.2019 19.12.2019 oprava silnice úplná uzavírka
II/635 ORP Litovel 20.09.2019 24.12.2019 nakládka cukrové řepy částečná uzavírka
III/4499 ORP Litovel 20.09.2019 24.12.2019 nakládka cukrové řepy částečná uzavírka
III/4441 ORP Litovel 20.09.2019 24.12.2019 nakládka cukrové řepy částečná uzavírka
III/3732 ORP Litovel 20.09.2019 24.12.2019 nakládka cukrové řepy částečná uzavírka
II/444 Mladějovice - Újezd 01.12.2019 30.12.2019 nakládka cukrové řepy částečná uzavírka
III/4498 Bílá Lhota, část Nové Mlýny 23.09.2019 31.12.2019 oprava mostu ev.č. 4498-6 úplná uzavírka
III/4497 Červenka, ul. Nádražní 01.08.2019 31.12.2019 budování chodníku částečná uzavírka
III/4468 Štarnov 21.12.2018 31.12.2019 skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov částečná uzavírka
III/4469 Štarnov 21.12.2018 31.12.2019 skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov částečná uzavírka
II/444 Hraničné Petrovice 01.08.2019 31.12.2019 výstavba chodníku částečná uzavírka
II/635 Náklo - Mezice 23.09.2019 15.01.2020 nakládka cukrové řepy částečná uzavírka
III/44620 Náklo - Mezice 23.09.2019 15.01.2020 nakládka cukrové řepy částečná uzavírka
III/3732 k. ú. Odrlice 20.09.2019 15.02.2020 nakládka cukrové řepy částečná uzavírka
III/3738 k. ú. Cholina, k. ú. Bílsko 20.09.2019 15.02.2020 nakládka cukrové řepy částečná uzavírka
III/44815 k. ú. Senice na Hané 20.09.2019 15.02.2020 nakládka cukrové řepy částečná uzavírka
III/37313 k. ú. Senička, k. ú. Loučka u Bílska 20.09.2019 15.02.2020 nakládka cukrové řepy částečná uzavírka
III/37314 k. ú. Cakov 20.09.2019 15.02.2020 nakládka cukrové řepy částečná uzavírka
II/449 k. ú. Senice na Hané 20.09.2019 15.02.2020 nakládka cukrové řepy částečná uzavírka
III/37340 k. ú. Olbramice u Vilémova 20.09.2019 15.02.2020 nakládka cukrové řepy částečná uzavírka
III/37315 k. ú. Vilémov 20.09.2019 15.02.2020 nakládka cukrové řepy částečná uzavírka
III/44436 Bělkovice, v místě kamenolomu 13.05.2019 30.04.2024 trhací práce (v době provádění trhacích prací na dobu 30 minut) úplná krátkodobá uzavírka

Přerovsko

III/4335 Kojetín, od Nám. Svobody směr Měrovice 02.10.2019 30.11.2019 oprava vodovodního řadu částečná uzavírka
II/437 Trnávka - Dolní Újezd 27.07.2018 30.11.2019 realizace přeložky silnice II/437 (1. fáze) úplná uzavírka
III/04723 Přerov XI - Vinary, ul. Vinařská 25.09.2019 30.11.2019 oprava odstavného pruhu částečná uzavírka
III/0552 Brodek u Přerova - Majetín, v místě mostu ev.č. 0552-2 01.08.2019 30.11.2019 oprava mostu úplná uzavírka
II/437 Lipník nad Bečvou - hranice Zlínského kraje, úsek v km cca 26,830 - 30,930 sil. staničení 01.11.2019 30.11.2019 oprava silnice úplná uzavírka
II/434 Radslavice - od mostu ev.č. 434-016 po konec obce 01.07.2019 30.11.2019 oprava silnice (2. etapa) úplná uzavírka
III/44020 Střítež nad Ludinou, v místě před domem č.p. 163 21.11.2019 30.11.2019 uložení kanalizační přípojky částečná uzavírka
III/04724 Přerov I - Město, ul. Za Mlýnem - úsek od odbočení na ul. Bezručova po jednosměrku z ul. Kopaniny 18.11.2019 30.11.2019 rekonstrukce kanalizačního sběrače - 5. fáze úplná uzavirka
III/43615 Nelešovice 21.10.2019 30.11.2019 rekonstrukce opěrných zdí částečná uzavírka
III/4335 Kojetín, od Nám. Svobody, u RD č.p. 867, u parkoviště ke hřbitovu 18.11.2019 01.12.2019 rekonstrukce přívodního řadu částečná uzavírka
III/04724 Přerov I - Město, ul. Osmek -úsek před odbočením na ul. Za Mlýnem 18.11.2019 13.12.2019 rekonstrukce kanalizačního sběrače částečná uzavírka
III/43623 Dolní Újezd 30.09.2019 15.12.2019 výstavba kanalizace v obci úplná uzavírka
II/436 Přerov, ul. Kojetínská 16.10.2019 15.12.2019 vyvložkování stoky částečná uzavírka
II/434 Přerov, ul. Komenského 16.10.2019 15.12.2019 vyvložkování stoky částečná uzavírka
II/437 Lipník nad Bečvou, od rozcestí Přední mlýn po dům č.p. 244 ul. Lipnická v týně nad Bečvou 22.07.2019 20.12.2019 rekonstrukce silnice (2. etapa - akce bude zahájena po dokončení 1. etapy) úplná uzavírka
II/437 od Oprostovic po křiž. s III/43724 08.05.2019 20.12.2019 oprava silnice úplná uzavírka
III/43326 Stříbrnice, od kř. s MK směr Měrovice 21.10.2019 20.12.2019 oprava silnice (II. etapa) úplná uzavírka
III/03561 Hustopeče nad Bečvou, v okolí žel. nadjezdu 01.06.2019 28.02.2020 výstavba nadjezdu úplná uzavírka
III/03561 Hustopeče nad Bečvou, v okolí u železničního nadjezdu 02.11.2019 28.02.2020 zvýšení traťové rychlosti úplná uzavírka
III/43421 Lipník nad Bečvou - Hlinsko, kamenolom Podhůra 13.05.2019 31.12.2023 trhací práce (v době provádění trhacích prací na dobu 30 minut) úplná krátkodobá uzavírka

Prostějovsko

III/37762 Určice, úsek od kř. s III/37772 po konec obce směr Seloutky 04.11.2019 29.11.2019 výstavba kanalizace a ČOV úplná uzavírka
III/37762 Určice, před obchůdkem "U Lošťáků" 26.10.2019 29.11.2019 výstavba kanalizace a ČOV částečná uzavírka
III/37763 Vranovice 30.09.2019 30.11.2019 oprava silnice úplná uzavírka
III/0462 Vranovice - Brodek u Prostějova 23.09.2019 30.11.2019 oprava silnice částečná uzavírka
III/37772 Určice - Alojzov 14.10.2019 30.11.2019 oprava silnice úplná uzavírka
III/36635 Stařechovice - Služín 30.09.2019 08.12.2019 oprava silnice úplná uzavírka
III/44927 Stařechovice - Služín 30.09.2019 08.12.2019 oprava silnice úplná uzavírka
II/366 Konice, Masarykovo nám., včetně ul. Švehlova 14.12.2019 14.12.2019 vánoční trhy (16:00 - 18:30) úplná uzavírka
III/37349 Ptenský Dvorek - Růžov, v místě mostu ev.č. 37349-9 a 37349-12 15.07.2019 14.12.2019 oprava mostů úplná uzavírka
II/366 Konice, Masarykovo náměstí a ul. Švehlova 14.12.2019 14.12.2019 kulturní akce (16:00 - 18:30) úplná uzavírka
II/366 Konice, Masarykovo náměstí a ul. E. Beneše 14.12.2019 14.12.2019 kulturní akce (9:00 - 22:00) úplná uzavírka
II/373 Březsko 09.09.2019 15.12.2019 oprava chodníků (50m) částečná uzavírka
II/366 Konice, nám. T.G. Masaryka 13.12.2019 15.12.2019 kulturní akce (13:00 - 18:00) úplná uzavírka
II/150 Prostějov, ul. Blahoslavova 28.10.2019 20.12.2019 stavba-dopravní terminál na Floriánském nám. částečná uzavírka
III/37349 Ptení 18.11.2019 20.12.2019 zřízení nového sjezdu do pily částečná uzavírka
III/448 Laškov, hranice okr. Olomouc 03.06.2019 20.12.2019 oprava silnice úplná uzavírka
II/377 Mostkovice-most ev.č.377-22 (pro vozidla nad 3,5 t) 14.08.2019 31.08.2020 havarijní stav mostu úplná uzavírka

Šumpersko

III/3706 Rohle, úsek od kř. s III/31545 po konec obce Směr Strupšín 28.10.2019 21.11.2019 výstavba kanalizace a ČOV úplná uzavírka
III/31534 Zábřeh, ul. Sokolská, úsek od kř. s ul. Jiráskova 04.11.2019 22.11.2019 úprava vodovodu a kanalizace úplná uzavírka
III/44638 Vikýřovice, ul. Hraběšická 25.11.2019 28.11.2019 oprava žel. přejezdu č. P4237 částečná uzavírka
III/44645 Staré Město (v úseku od křižovatky s ul. Zemědělská – po křižovatku s ul. Bezručova) 29.11.2019 29.11.2019 Rozsvěcení vánočního stromu (12:00 – 21:00) úplná uzavírka
II/446 Staré Město v úseku od křižovatky s ul. Zemědělská – po křižovatku s ul. Lipová 29.11.2019 29.11.2019 Rozsvěcení vánočního stromu (12:00 – 21:00) úplná uzavírka
III/3703 Šumperk - Dolní Studénky 01.08.2019 30.11.2019 oprava silnice úplná uzavírka
III/44631 Nový Malín, úsek od domu č.p. 107 po dům č.p. 147 01.12.2019 01.12.2019 společenská akce (14:00 - 21:00) úplná uzavírka
III/44632 Nový Malín, úsek od kř. s III/44631 po dům č.p. 558 01.12.2019 01.12.2019 společenská akce (14:00 - 21:00) úplná uzavírka
III/37010 Bedřichov u Oskavy 14.10.2019 13.12.2019 oprava propustku Ferdinandov úplná uzavírka
III/4446 Mohelnice, ul. Nádražní, úsek od Nám. Tyrše a Fügnera po restauraci Na Špici 15.11.2019 15.12.2019 oprava obrubníků a dlažby úplná uzavírka
III/31545 Rohle 21.11.2019 20.12.2019 výstavba kanalizace a ČOV částečná uzavírka
III/31545 Kamenná 21.11.2019 20.12.2019 výstavba kanalizace a ČOV částečná uzavírka
III/31532 Václavov 17.09.2019 20.12.2019 stavební práce částečná uzavírka
III/43326 Stříbrnice 2.etapa (od křiž.s MK směrem na Měrovice n. H.) 21.10.2019 20.12.2019 oprava silnice-průtah úplná uzavírka
III/36916 od kř. s II/369 po konec intravilánu obce Hrabenov 01.08.2019 31.12.2019 oprava silnice úplná uzavírka
II/446 Hanušovice, v místě mostů ev.č. 446-046 a ev.č. 446-044 25.07.2019 31.12.2019 oprava mostů úplná uzavirka
II/315 Zábřeh na Moravě 23.10.2019 29.02.2020 oprava vedení NNv částečná uzavírka
III/31534 Zábřeh, ul. Sokolská, úsek od kř. s ul. Jiráskova 23.11.2019 31.03.2020 úprava vodovodu a kanalizace úplná uzavírka
III/31534 Zábřeh, ul. Sokolská, úsek za kř. ul. Smetanova po kř. s ul. Jiráskova 23.11.2019 31.03.2020 úprava vodovodu a kanalizace (2. etapa) úplná uzavírka

Jesenicko

II/369 Lipová Lázně, v oblasti křižovatky s I/60 03.11.2019 30.11.2019 oprava silnice částečná uzavírka
II/456 Černá Voda 15.07.2019 15.12.2019 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
©2010 AIT-Outsourcing.cz