BÍLÁ LINKA
841 119 119
(od 1.11. do 31.3.)
Evropský fond pro region8ln9 royvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované projekty:

Správa silnic

Olomouckého kraje

Lipenská 753/120
772 11 Olomouc
IČ:70960399
Tel: 585 170 311
Fax: 585 311 115
E-mail: ssok@ssok.cz
Dat.schr.ID: ur4k8nn

Aktuality:

KLIKNI A VYHRAJ ZAJÍMAVÉ CENY S ROP STŘEDNÍ MORAVA

Dopravní omezení a sjízdnost silnic


Silnice čísloÚsek silniceTermínDůvodStav
OdDo

Olomoucko

III/37320 Bouzov, část Podolí 26.08.2016 27.08.2016 kulturní akce částečná uzavírka
III/37013 Břevenec, směr Tvrdkov 03.09.2016 04.09.2016 závod automobilů úplná uzavírka
II/449 Dlouhá Loučka - obec 15.08.2016 15.09.2016 oprava chodníku ul. 9.května v Dlouhé Loučce částečná uzavírka
II/635 kř. Červená Lhota - Litovel, Nasobůrky 11.08.2016 30.09.2016 oprava povrchu silnice úplná uzavírka
III/44414 od kř. s II/444 směr Lazce cca 200 m 01.08.2016 30.09.2016 oprava silnice I. etapa úplná uzavírka
III/44410 od kř. s II/444 směr Králová cca 300 m 01.08.2016 30.09.2016 oprava silnice I. etapa úplná uzavírka
III/4468 Štarnov 01.08.2016 14.10.2016 oprava silnice úplná uzavírka
III/43621 Velký Týnec - Čechovice, včetně kř. s III/43622 a MK 22.08.2016 20.11.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
III/37310 Měrotín 01.08.2016 30.11.2016 zásobování obce pitnou vodou částečná uzavírka
III/37311 Měrotín 01.08.2016 30.11.2016 zásobování obce pitnou vodou částečná uzavírka
III/4423 Velká Bystřice, ul. Zámecká (most. ev.č. 4432-3) 25.07.2016 30.11.2016 oprava mostu úplná uzavírka
III/44429 Šternberk, ul. Hvězdné Údolí 01.08.2016 30.11.2016 oprava silnice úplná uzavírka
III/44412 od kř. s II/444 směr Troubelice cca 450 m 15.09.2016 20.12.2016 oprava silnice II. etapa úplná uzavírka
III/4494 od kř. s II/444 směr Benkov cca 140 m 15.09.2016 20.12.2016 oprava silnice II. etapa úplná uzavírka
III/43620 v úseku přes obec Přestavlky 01.03.2016 31.12.2016 skupinový vodovod Tršice částečná uzavírka
III/43617 od konce obce Tršice směrem na Zákřov po konec obce Zákřov 01.03.2016 31.12.2016 skupinový vodovod Tršice částečná uzavírka
III/43615 od začátku obce Lipňany po začátek obce Tršice 01.03.2016 31.12.2016 skupinový vodovod Tršice částečná uzavírka
III/4365 od začátku obce Vacanovice po konec obce Lipňany 01.03.2016 31.12.2016 skupinový vodovod Tršice částečná uzavírka
III/43619 Hostkovice, od začátku obce přes Vacanovice po kř. s II/436 v obci Tršice 01.03.2016 31.12.2016 skupinový vodovod Tršice částečná uzavírka
II/635 most ev.č. 635-013 u kř. se silnicí III4499 u Mladče 19.05.2015 31.05.2017 havarijní stav mostu částečná uzavírka

Přerovsko

II/436 Přerov - Čekyně, ul. Jabloňová 20.07.2016 29.08.2016 stání vozidel stavby chodníků částečná uzavírka
III/44016 Kunčice, průtah místních částí obce Bělotín 13.06.2016 30.08.2016 úprava povrchu vozovky částečná uzavírka
III/44014 extravilán obce Partutovice 03.08.2016 31.08.2016 oprava komunikace úplná uzavírka
III/43714 Pavlovice u Přerova, v km 5,267 – 5,467 sil. staničení, od křiž. s III/43722 po křiž. s místní komunikací 02.09.2016 04.09.2016 Hodové oslavy 2016 úplná krátkodobá uzavírka
III/43714 Pavlovice u Přerova 02.09.2016 04.09.2016 hodové oslavy (18:00 - 22:00) úplná uzavírka
III/43421 Kladníky, km 5,563 - 5,643 04.07.2016 14.09.2016 oprava opěrné zdi částečná uzavírka
III/43413 Grymov, průtah 11.07.2016 29.09.2016 oprava silnice úplná uzavírka
III/43718 Hradčany 13.07.2016 30.09.2016 likvidace odpadních vod, kanalizace a ČOV úplná uzavírka
III/4371 Loučka, úsek od konce zast. části obce po objekt Lipnické myslivny č.p 84 13.06.2016 30.09.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
III/4377 Jezernice - průtah 15.10.2016 15.10.2016 cyklistický závod (11:55 - 12:10) úplná uzavírka
III/4399 Horní Těšice - průtah 18.03.2016 31.10.2016 oprava vodovodu částečná uzavírka
III/43716 Hradčany 01.08.2016 30.11.2016 likvidace odpadních vod, kanalizace a ČOV úplná uzavírka
III/43716 Hradčany - Pavlovice u Přerova 29.08.2016 30.11.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka

Prostějovsko

II/150 Prostějov ulici Svatoplukova 15.08.2016 24.08.2016 protlak plynovodu částečná
II/150 Prostějov, ul. Plumlovská u Alberta 24.08.2016 27.08.2016 rekonstrukce zeleně na okružní křižovatce částečná uzavírka
II/367 na ulici Dolní v Prostějově u křižovatky s ulicí Šárka 22.08.2016 28.08.2016 oprava vozovky částečná
III/37766 Prostějov, ul. Žeranovská 24.08.2016 31.08.2016 oprava silnice částečná uzavírka
III/37766 Prostějov, ul. B. Němcové 24.08.2016 31.08.2016 oprava silnice částečná uzavírka
III/37766 Prostějov, ul. Určická 24.08.2016 31.08.2016 oprava silnice částečná uzavírka
II/150 Prostějov, ul. Podjezd 24.08.2016 31.08.2016 oprava silnice úplná uzavírka
II/150 Prostějov, ul. Palackého 24.08.2016 31.08.2016 oprava silnice částečná uzavírka
II/150 Prostějov, kř. ul. Palackého, Plumlovská a Blahoslavova 12.08.2016 31.08.2016 oprava signalizačního zařízení částečná uzavírka
II/150 Prostějov, ul. Vrahovická 24.08.2016 31.08.2016 oprava silnice částečná uzavírka
II/377 Žárovice - Drahany, od kř. s III/37744 po kř. III/37742 01.09.2016 01.09.2016 vojenské cvičení (7:00 - 15:00) úplná uzavírka
II/377 Žárovice - Drahany, od kř. s III/37744 po kř. III/37742 01.09.2016 02.09.2016 vojenské cvičení (19:00 - 01:00) úplná uzavírka
II/377 Žárovice - Drahany, od kř. s III/37744 po kř. III/37742 05.09.2016 05.09.2016 vojenské cvičení (7:00 - 15:00) úplná uzavírka
III/44932 Smržice 20.07.2016 15.09.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
II/366 Prostějov - ul. Kostelecké v úseku mezi okružní křižovatkou 05.08.2016 15.09.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
III/36635 Kostelec na Hané, od MK Rynk po kř. s III/44926 25.07.2016 25.09.2016 rekonstrukce silnice I. etapa úplná uzavírka
III/44926 Kostelec na Hané, úsek podél hřbitova 25.07.2016 25.09.2016 rekonstrukce silnice I. etapa úplná uzavírka
II/433 Prostějov - Žešov 25.07.2016 30.09.2016 stavba cyklostezky částečná uzavírka
III/4345 Klenovice na Hané 01.07.2016 30.09.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
II/377 Konice - Březsko 01.10.2016 02.10.2016 automobilové závody úplná uzavírka
III/43332 Srbce, v místě propustku přes Srbecký potok 15.08.2016 05.10.2016 rekonstrukce propustku úplná uzavírka
II/373 od kř. s III/37359 po začátek obce Benešov 01.08.2016 15.10.2016 rekonstrukce silnice I. etapa úplná uzavírka
III/36635 Kostelec na Hané, od kř. s II/366 v centru obce po kř s III/44926 26.09.2016 20.11.2016 rekonstrukce silnice II. etapa úplná uzavírka
III/43311 Želeč 22.08.2016 24.11.2016 rekonstrukce mostu úplná uzavírka
III/36711 Vranovice - Kelčice, část Kelčice 01.08.2016 30.11.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
III/43716 Hradčany, od kř. s III/43718 po konec obce 01.08.2016 30.11.2016 likvidace odpadních vod, kanalizace a ČOV úplná uzavírka
III/44926 Kaple - Čelechovice na Hané 27.07.2016 30.11.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
III/4334 Vranovice - Kelčice, část Kelčice 01.08.2016 30.11.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
II/373 od kř. s III/37359 po začátek obce Benešov 01.08.2016 30.11.2016 rekonstrukce silnice II. etapa úplná uzavírka

Šumpersko

III/01119a Bludov,ul. J. Žižky 26.08.2016 29.08.2016 oprava silnice úplná uzavírka
III/4446 Mohelnice, ul. Družstevní 06.06.2016 05.09.2016 výstavba smíšené stezky částečná uzavírka
II/644 Náměstí Svobody v Mohelnici 09.09.2016 11.09.2016 Dny evropského dědictví (15:00-12:00) úplnou uzavírku
II/315 Zábřeh, úsek ulice Československé armády mezi vjezdem k novému Obchodnímu centru a železničním přejezdem 22.08.2016 15.09.2016 Oprava části chodníku na ul. ČSA Zábřeh částečná uzavírka
II/644 Líšnice, od kř. s III/03539 po dům č.p. 75 01.08.2016 15.09.2016 stavba vodovodu částečná uzavírka
III/03539 Líšnice, od kř. s II/644 po odbočku na Nový Malín 01.08.2016 15.09.2016 stavba vodovodu částečná uzavírka
III/03539 Líšnice, od cca 100 m od kř. s II/644 směr Loštice 01.08.2016 15.09.2016 stavba vodovodu částečná uzavírka
III/03537 Líšnice, od kř. s III/03539 po konec obce 01.08.2016 15.09.2016 stavba vodovodu částečná uzavírka
II/315 Zábřeh, ul. ČSA od kř. s ul. Křížkovského, nám. Osvobození po kř. s ul. Školskou 17.09.2016 17.09.2016 kulturní akce (4:00 - 19.00) úplná uzavírka
III/31527 Zábřeh, ul. Postřelmovská od nám. Osvození za vjezd ke stadionu 17.09.2016 17.09.2016 kulturní akce (4:00 - 19.00) částečná uzavírka
II/31527 Zábřeh, ul. Postřelmovská od nám. Osvození za vjezd ke stadionu 16.09.2016 18.09.2016 kulturní akce (12:00 - 4.00) částečná uzavírka
II/315 Zábřeh, ul. ČSA od kř. s ul. Křížkovského, nám. Osvobození po kř. s ul. Školskou 16.09.2016 18.09.2016 kulturní akce (12:00 - 4.00) úplná uzavírka
III/31519 Zábřeh, ul. V Háječku 08.08.2016 30.09.2016 Oprava komunikací úplná uzavírka
II/455 Supíkovice, úsek od domu č.p. 220 po dům č.p. 31 01.07.2016 30.09.2016 stavba opěrné zdi částečná uzavírka
III/36916 Hrabenov – Šumperk (v délce cca 4 km) 15.08.2016 30.09.2016 opravy silnice III/36916, k.ú. Horní Temenice úplná uzavírka
III/31538 v obci Rájec 04.04.2016 15.11.2016 výstavba vodovodu částečná uzavírka
III/0442a v obci Rájec 04.04.2016 15.11.2016 výstavba vodovodu částečná uzavírka
III/0442 v obci Rájec 04.04.2016 15.11.2016 výstavba vodovodu částečná uzavírka
II/635 Loštice, od konce obce po začátek obce Mohelnice 27.07.2016 25.11.2016 oprava povrchu vozovky částečná uzavírka
II/446 k.ú. Hanušovice, v km cca 68,500 – 69,000 22.08.2016 30.11.2016 oprava povrchu a zárubní zdi částečná uzavírka
©2010 AIT-Outsourcing.cz