BÍLÁ LINKA
841 119 119
(od 1.11. do 31.3.)
Evropský fond pro region8ln9 royvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované projekty:

Most ev.č. 644-007 Újezd u Mohelnice.docx (57kB)

Správa silnic

Olomouckého kraje

Lipenská 753/120
772 11 Olomouc
IČ:70960399
Tel: 585 170 311
Fax: 585 311 115
E-mail: ssok@ssok.cz
Dat.schr.ID: ur4k8nn

Aktuality:

KLIKNI A VYHRAJ ZAJÍMAVÉ CENY S ROP STŘEDNÍ MORAVA

Dopravní omezení a sjízdnost silnic


Silnice čísloÚsek silniceTermínDůvodStav
OdDo

Olomoucko

III/44429 Šternberk 15.09.2016 31.10.2016 oprava komunikace částečná uzavírka
III/44434 Domašov u Šternberka 29.08.2016 31.10.2016 rekonstrukce chodníků částečná uzavírka
II/447 Šumvald 20.10.2016 05.11.2016 svoz řepy částečná uzavírka
III/44814 Luběnice I. etapa – od křiž. se sil. III/44923 po dům č.p. 126 15.09.2016 06.11.2016 oprava komunikace úplná uzavírka
II/445 Hlásnice, u kaple sv. Jiří 03.10.2016 15.11.2016 obnova opěrné zdi částečná uzavírka
III/37310 Měrotín, úsek od II/373 po obec Měrotín 15.10.2016 18.11.2016 oprava komunikace úplná uzavírka
III/43621 Velký Týnec - Čechovice, včetně kř. s III/43622 a MK 22.08.2016 20.11.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
III/43621 Čechovice, od kř. s III/43619 po konec obce 22.08.2016 20.11.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
III/37311 Měrotín 01.08.2016 30.11.2016 zásobování obce pitnou vodou částečná uzavírka
III/44429 Šternberk, ul. Hvězdné Údolí 01.08.2016 30.11.2016 oprava silnice úplná uzavírka
III/37310 Měrotín 01.08.2016 30.11.2016 zásobování obce pitnou vodou částečná uzavírka
III/4423 Velká Bystřice, ul. Zámecká (most. ev.č. 4432-3) 25.07.2016 30.11.2016 oprava mostu úplná uzavírka
III/03547 Mezice 03.10.2016 30.11.2016 oprava propustu úplná uzavírka
III/44421 Mladějovice - Hnojice 20.10.2016 30.11.2016 svoz řepy částečná uzavírka
III/4474 Mladějovice - Hnojice 20.10.2016 30.11.2016 svoz řepy částečná uzavírka
II/445 Hlásnice - Huzová 04.10.2016 09.12.2016 oprava silnice úplná uzavírka
III/44814 Luběnice II. etapa – od domu č.p. 47 po konec obce Luběnice, směr Těšetice-Rataje, včetně křiž. se sil. III/44923 31.10.2016 12.12.2016 oprava komunikace úplná uzavírka
III/44443 Jívová - Domašov nad Bystřicí 03.10.2016 18.12.2016 oprava silnice úplná uzavírka
III/44318 Mrsklesy - Přáslavice 03.10.2016 18.12.2016 oprava mostu ev.č. 44318-4 úplná uzavírka
III/4465 Křelov, ul. Večeřova 12.09.2016 20.12.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
III/44412 od kř. s II/444 směr Troubelice cca 450 m 15.09.2016 20.12.2016 oprava silnice II. etapa úplná uzavírka
III/4494 od kř. s II/444 směr Benkov cca 140 m 15.09.2016 20.12.2016 oprava silnice II. etapa úplná uzavírka
III/4465 Křelov, od kř. s II/635 po konec obce 12.09.2016 20.12.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
III/43620 v úseku přes obec Přestavlky 01.03.2016 31.12.2016 skupinový vodovod Tršice částečná uzavírka
III/43619 Hostkovice, od začátku obce přes Vacanovice po kř. s II/436 v obci Tršice 01.03.2016 31.12.2016 skupinový vodovod Tršice částečná uzavírka
III/4365 od začátku obce Vacanovice po konec obce Lipňany 01.03.2016 31.12.2016 skupinový vodovod Tršice částečná uzavírka
III/43615 od začátku obce Lipňany po začátek obce Tršice 01.03.2016 31.12.2016 skupinový vodovod Tršice částečná uzavírka
III/43617 od konce obce Tršice směrem na Zákřov po konec obce Zákřov 01.03.2016 31.12.2016 skupinový vodovod Tršice částečná uzavírka
II/3732 Odrlice - průtah 20.09.2016 31.01.2017 oprava komunikace úplná uzavírka
II/635 most ev.č. 635-013 u kř. se silnicí III4499 u Mladče 19.05.2015 31.05.2017 havarijní stav mostu částečná uzavírka

Přerovsko

III/44029 Drahotuše, ul. Lipnická 24.10.2016 27.10.2016 realizace kanalizační přípojky (jeden den v týdnu) částečná uzavírka
III/4399 Horní Těšice - průtah 18.03.2016 31.10.2016 oprava vodovodu částečná uzavírka
III/43716 Hradčany, od kř. s III/43718 po konec obce směr Pavlovice u Přerova 10.10.2016 31.10.2016 likvidace odpadních vod IV. etapa - fáze 1 úplná uzavírka
III/43718 Hradčany, od kř. s III/43716 po konec obce Šišma 10.10.2016 31.10.2016 likvidace odpadních vod IV. etapa - fáze 1 úplná uzavírka
III/43610 Veselíčko, před domy č.p. 41 a 43 12.09.2016 31.10.2016 oprava chodníků částečná uzavírka
III/43612 Veselíčko, před domy č.p. 76 a 77 12.09.2016 31.10.2016 oprava chodníků částečná uzavírka
III/44014 Partutovice intravilán obce 05.09.2016 20.11.2016 oprava komunikace úplná uzavírka včetně BUS
III/43616 Čelechovice 03.10.2016 20.11.2016 výstavba vodovodu částečná uzavírka
III/43716 Hradčany, od kř. s III/43718 po konec obce směr Pavlovice u Přerova 01.11.2016 30.11.2016 likvidace odpadních vod IV. etapa - fáze 2 úplná uzavírka
III/43716 Hradčany - Pavlovice u Přerova 29.08.2016 30.11.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
III/43718 Hradčany, od kř. s III/43716 po konec obce Šišma 01.11.2016 30.11.2016 likvidace odpadních vod IV. etapa - fáze 2 úplná uzavírka
II/435 Tovačov, od kř. s II/434 31.08.2016 30.11.2016 rekonstrukce shybky a osazení PP uzávěru částečná uzavírka
III/4383 Paršovice 25.10.2016 20.12.2016 výstavba kanalizace částečná uzavírka
III/4381 Paršovice 25.10.2016 20.12.2016 výstavba kanalizace částečná uzavírka
III/43610 Radvanice - Prosenice 27.10.2016 10.05.2018 výstavba dálnice - přeložka Radvanice úplná uzavírka

Prostějovsko

II/449 přes Smržice, III/44932, Držovice, ulice Konečná, Olomoucká v Prostějově, délka cca 9 km 03.10.2016 31.10.2016 oprava vodovodu úplná uzavírka
III/4344 průtah obce Biskupice 04.10.2016 31.10.2016 výstavba kanalizace úplná uzavírka
II/377 Žárovice, od kř. s III/37744 po kř. s III/37742 v Drahanech 03.11.2016 03.11.2016 vojenský výcvik (7:00 - 15:00) úplná uzavírka
III/43516 Klopotovice - mezi obcí a křižovatkou s II/435 26.09.2016 13.11.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
III/36635 Kostelec na Hané, od kř. s II/366 v centru obce po kř s III/44926 26.09.2016 20.11.2016 rekonstrukce silnice II. etapa úplná uzavírka
II/377 Žárovice, od kř. s III/37744 po kř. s III/37742 v Drahanech 24.11.2016 24.11.2016 vojenský výcvik (7:00 - 15:00) úplná uzavírka
III/43311 Želeč 22.08.2016 24.11.2016 rekonstrukce mostu úplná uzavírka
III/37346 Ludmírov, úsek od kř. III/37346 a III/37348 10.10.2016 24.11.2016 oprava silnice úplná uzavírka
II/366 Štarnov 12.09.2016 30.11.2016 rekonstrukce chodníků částečná uzavírka
III/36711 Bedihošť, ul. Tovární 12.09.2016 30.11.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
II/377 Mostkovice, v místě mostu ev.č. 377-20 05.10.2016 30.11.2016 rekonstrukce mostu úplná uzavírka
III/44926 Kaple - Čelechovice na Hané 27.07.2016 30.11.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
II/366 Štarnov - průtah 12.09.2016 30.11.2016 rekonstrukce chodníků částečná uzavírka
III/36711 Bedihošť, ul. Tovární 12.09.2016 30.11.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
III/43716 Hradčany, od kř. s III/43718 po konec obce 01.08.2016 30.11.2016 likvidace odpadních vod, kanalizace a ČOV úplná uzavírka
III/4334 Vranovice - Kelčice, část Kelčice 01.08.2016 30.11.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
II/373 od kř. s III/37359 po začátek obce Benešov 01.08.2016 30.11.2016 rekonstrukce silnice II. etapa úplná uzavírka
III/36711 Vranovice - Kelčice, část Kelčice 01.08.2016 30.11.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
II/366 Prostějov, ul. Olomoucká - úsek od ul. Edvarda Valenty po ul. Barákova 10.10.2016 04.12.2016 stavební úprava křižovatky částečná uzavírka
II/377 Niva 05.09.2016 10.12.2016 oprava silnice úplná uzavírka
III/37745 Soběsuky, úsek od kř. s II/377 po konec obce směr Krumsín 05.10.2016 31.12.2016 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
III/43312 Dřevnovice 12.09.2016 30.08.2017 výstavba kanalizace částečná uzavírka
III/43315 Dřevnovice 12.09.2016 30.08.2017 výstavba kanalizace částečná uzavírka
III/43313 Dřevnovice 12.09.2016 30.08.2017 výstavba kanalizace částečná uzavírka

Šumpersko

II/457 Mikulovice, ul. Mlýnská 15.09.2016 31.10.2016 uložení inženýrských sítí kanalizační potrubí částečná uzavírka
III/31549 Klopina, u domu č.p. 100 25.10.2016 03.11.2016 vybudování přípojky pitné vody částečná uzavírka
III/4446 Mohelnice, ul. Družstevní - v místě od hřbitova po ul. Nádražní č.p. 7 10.10.2016 06.11.2016 výstavba smíšené stezky částečná uzavírka
III/31538 v obci Rájec 04.04.2016 15.11.2016 výstavba vodovodu částečná uzavírka
III/0442a v obci Rájec 04.04.2016 15.11.2016 výstavba vodovodu částečná uzavírka
III/0442 v obci Rájec 04.04.2016 15.11.2016 výstavba vodovodu částečná uzavírka
II/635 Loštice, od konce obce po začátek obce Mohelnice 27.07.2016 25.11.2016 oprava povrchu vozovky částečná uzavírka
II/446 k.ú. Hanušovice, v km cca 68,500 – 69,000 22.08.2016 30.11.2016 oprava povrchu a zárubní zdi částečná uzavírka
III/31233 Jakubovice 27.10.2016 30.11.2016 oprava silnice úplná uzavírka
II/455 Zlaté Hory v Jeseníkách, ul. Polská v místě kř. s ul. Mlýnskou a Příkrou 09.09.2016 23.12.2016 výstavba kanalizace částečná uzavírka
II/644 Újezd u Mohelnice, v místě mostu ev.č. 644-007 pro vozidla do 7,5 t 12.09.2016 31.12.2016 oprava mostu částečná uzavírka
II/644 Újezd u Mohelnice, v místě mostu ev.č. 644-007 pro vozidla nad 7,5 t 12.09.2016 31.12.2016 oprava mostu úplná uzavírka
III/31534 Lupěné, Nemile 10.10.2016 31.03.2017 výstavba kanalizace úplná uzavírka
©2010 AIT-Outsourcing.cz