BÍLÁ LINKA
841 119 119
(od 1.11. do 31.3.)
Evropský fond pro region8ln9 royvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované projekty:

II373 Chudobín - průtah.docx (841kB)

II444 Medlov- průtah.docx (645kB)

II448 Drahanovice - Olomouc.docx (716kB)

II449 křiž. II366 - MÚK Unčovice.docx (875kB)

Most ev.č. 644-007 Újezd u Mohelnice.docx (360kB)

Správa silnic

Olomouckého kraje

Lipenská 753/120
772 11 Olomouc
IČ:70960399
Tel: 585 170 311
Fax: 585 311 115
E-mail: ssok@ssok.cz
Dat.schr.ID: ur4k8nn

Aktuality:

KLIKNI A VYHRAJ ZAJÍMAVÉ CENY S ROP STŘEDNÍ MORAVA

Dopravní omezení a sjízdnost silnic


Silnice čísloÚsek silniceTermín oddoDůvodStav

Olomoucko

II/445 Hlásnice 05.03.2018 25.03.2018 stavební práce na silnice částečná uzavírka
III/44426 Šternberk, ul. Nádražní 26.02.2018 25.03.2018 stavební práce částečná uzavírka
III/44429 Šternberk, mezi Dolním a Horním Žlebem 19.03.2018 30.04.2018 oprava nátoku rybníka částečná uzavírka
III/37310 Měrotín 18.09.2017 30.04.2018 oprava silnice úplná uzavírka
III/44436 Bělkovice - Lašťany, od kř. s III/44437 po kř. III/44440 06.03.2018 28.05.2018 oprava silnice úplná uzavírka
III/4453 Huzová - Arnoltice 01.03.2018 17.08.2018 oprava silnice úplná uzavírka
III/44417 Haukovice - Paseka 27.11.2017 31.08.2018 výstavba výtlačného řadu částečná uzavírka

Přerovsko

II/437 Lipník nad Bečvou, ul. Neffova 01.03.2018 25.03.2018 rekonstrukce plynovodu částečná uzavírka
II/150 Přerov I - Město, ul. Želatovská 08.05.2018 08.05.2018 kulturní akce (7:00 - 17:00) úplná uzavírka
III/43610 Radvanice - Prosenice 27.10.2016 10.05.2018 výstavba dálnice - přeložka Radvanice úplná uzavírka
III/43726 Žákovice, od domu č.p. 9 po dům č.p. 65 12.03.2018 31.05.2018 rekonstrukce chodníků částečná uzavírka
II/437 Trnávka - Dolní Újezd, v délce cca 450 m 25.01.2017 21.06.2018 realizace přeložky II/437 v rámci výstavby dálnice D1 úplná uzavírka
III/04723 Vinary - Lýsky 10.04.2017 28.09.2018 výstavba přeložky sil. III/04723 úplná uzavírka
II/436 Přerov,Předmostí - Čekyně 01.03.2018 30.10.2018 přeložka silnice II/436 úplná uzavírka
III/4368 Buk - Prosenice 12.06.2017 02.11.2018 výstavba provizorní přeložky silnice úplná uzavírka

Prostějovsko

II/377 Žárovice, od kř. s III/37744 po kř. s III/37742 v Drahanech 22.03.2018 22.03.2018 vojenské cvičení (7:00 - 22:00) úplná uzavírka
III/36618 Horní Štěpánov 19.03.2018 02.04.2018 oprava silnice částečná uzavírka
II/449 Smržice, kř. s III/36632 po kř. III/36636 10.12.2017 31.05.2018 oprava mostu částečná uzavírka
III/36719 Dobromilice, v místě mostu ev.č. 36719-2 01.12.2017 31.05.2018 oprava mostního objektu úplná uzavírka
III/44927 Služín 01.02.2018 31.07.2018 výstavba kanalizace částečná uzavírka
III/36635 Stařechovice 01.02.2018 31.07.2018 výstavba kanalizace částečná uzavírka
III/36618 Horní Štěpánov 03.04.2018 31.08.2018 oprava silnice úplná uzavírka
II/433 Prostějov, od kř. s II/150 po začátek obce Mořice 04.03.2018 30.09.2018 oprava silnice a mostních objektů úplná uzavírka

Šumpersko

II/315 Zábřeh, ul. Čs. armády 12.03.2018 10.04.2018 oprava obrubníků částečná uzavírka
III/31521 Křemačov - od domu č.p.6 po dům č.p.68 05.03.2018 30.04.2018 výstavba chodníku částečná uzavírka
III/31522 Květín - u obce za odbočením ze sil. I/44 05.03.2018 30.04.2018 výstavba chodníku částečná uzavírka
III/03537 Mohelnice, část Podolí - od domu č.p.120 po dům č.p.40 05.03.2018 30.04.2018 výstavba chodníků částečná uzavírka
II/444 Mohelnice - za odbočením na sil. III/4441 směr čerpací stanice PHM 05.03.2018 30.04.2018 výstavba chodníku částečná uzavírka
III/31537 Nemile 13.03.2018 04.05.2018 výměna vodovodních uzávěrů částečná uzavírka
III/31534 Nemile 13.03.2018 04.05.2018 výměna vodovodních uzávěrů částečná uzavírka
III/3703 Postřelmov, ul. Osvození od kř. s III/0443 ul. Žerotínova po dům č.p.393 05.03.2018 17.06.2018 výstavba chodníků částečná uzavírka
II/446 Chrastice, v místech mostů ev.č. 446-048 a ev.č. 446-049 01.04.2018 30.06.2018 oprava mostů částečná uzavírka
II/446 Staré Město, ul. Bezručova 01.01.2018 30.06.2018 oprava mostu ev. č. 446-053 úplná uzavírka
III/0443 Postřelmov, ul. Žerotínova a Komenského od. kř. s MK ul. Nová po dům č.p.200 18.06.2018 30.06.2018 výstavba chodníků částečná uzavírka
II/453 ul. Rejvízská 4. etapa 01.05.2018 31.08.2018 realizace stavby „ Rejvízský most“ částečná uzavírka
II/635 Loštice, ul. Olomoucká 05.03.2018 19.09.2018 zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice částečná uzavírka
©2010 AIT-Outsourcing.cz