Evropský fond pro region8ln9 royvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované projekty:

II373 Chudobín - průtah.docx (841kB)

II441 križ. R 35 - hr. kraje Moravskoslezského.docx (1304kB)

II444 Medlov- průtah.docx (1321kB)

II446 Libina - průtah.docx (1201kB)

II448 Drahanovice - Olomouc.docx (1213kB)

II449 křiž. II366 - MÚK Unčovice.docx (2006kB)

Most ev.č. 644-007 Újezd u Mohelnice.docx (360kB)

~$441 križ. R 35 - hr. kraje Moravskoslezského.docx (1kB)

BÍLÁ LINKA
841 119 119
(od 1.11. do 31.3.)

Správa silnic

Olomouckého kraje

Lipenská 753/120
772 11 Olomouc
IČ:70960399
Tel: 585 170 311
Fax: 585 311 115
E-mail: ssok@ssok.cz
Dat.schr.ID: ur4k8nn

Dopravní omezení a sjízdnost silnic


Silnice čísloÚsek silniceTermín oddoDůvodStav

Olomoucko

II/447 Žerotín - Šternberk, úsek od začátku obce Žerotín po začátek města Šternberk 01.04.2019 26.05.2019 oprava silnice (1. etapa) úplná uzavírka
II/447 Žerotín - Šternberk, úsek od začátku obce Žerotín po začátek města Šternberk 20.05.2019 26.05.2019 oprava silnice (1A. etapa) úplná uzavírka
II/449 Litovel, ul. Dukelská 09.05.2019 31.05.2019 odkanalizování RD částečná uzavírka
III37313 Loučka 01.11.2018 31.05.2019 stavební úpravy částečná uzavírka
III/44434 Jívová 25.03.2019 31.05.2019 výstavba kanalizace částečná uzavírka
III/44443 Jívová 25.03.2019 31.05.2019 výstavba kanalizace částečná uzavírka
III/31552 Troubelice 20.03.2019 31.05.2019 rekonstrukce chodníků částečná uzavírka
III/44444 Jívová 25.03.2019 31.05.2019 výstavba kanalizace částečná uzavírka
III/44311 Jívová 25.03.2019 31.05.2019 výstavba kanalizace částečná uzavírka
III/44423 Šternberk, úsek od kř. ul. Svatoplukova s I/46 po kř. s I/46 nad obcí Lipina 01.06.2019 01.06.2019 sportovní akce ECCE HOMO (7:00 - 19:00) úplná uzavírka
III/44423 Šternberk, úsek od kř. ul. Svatoplukova s I/46 po kř. s I/46 nad obcí Lipina 02.06.2019 02.06.2019 sportovní akce ECCE HOMO (7:00 - 19:00) úplná uzavírka
II/444 Uničov, ul. Mohelnická 08.04.2019 14.06.2019 rekonstrukce plynovodu částečná uzavírka
III/4469 Štarnov, ul. Nádražní 01.04.2019 15.06.2019 splašková kanalizace úplná uzavirka
II/447 Žerotín - Šternberk, úsek od začátku obce Žerotín po začátek města Šternberk 27.05.2019 16.06.2019 oprava silnice (2. etapa) úplná uzavírka
III/44421 Mladějovice, u žel. přejezdu 01.05.2019 19.06.2019 oprava vodovodu úplná uzavírka
III/37313 Senička 06.05.2019 24.06.2019 oprava silnice úplná uzavírka
III/4469 Štarnov, ul. Nádražní 16.06.2019 30.06.2019 splašková kanalizace částečná uzavírka
III/3735 Litovel, část Myslechovice 01.03.2019 01.07.2019 výstavba kanalizace částečná uzavírka
III/3732 Litovel, část Myslechovice 01.03.2019 01.07.2019 výstavba kanalizace částečná uzavírka
III/3734 Haňovice 01.03.2019 01.07.2019 výstavba kanalizace úplna uzavirka
III/4468 Štarnov - Štěpánov-Benátky 01.04.2019 15.07.2019 oprava silnice úplná uzavirka
III/44412 Nová Hradečná 15.04.2019 31.07.2019 výstavba chodníků částečná uzavírka
III/03549 Příkazy, od kř. s II/635 po dům č.p. 226 18.03.2019 31.07.2019 oprava silnice úplná uzavírka
III/31552 Nová Hradečná 15.04.2019 31.07.2019 výstavba chodníků částečná uzavírka
III/31550 Nová Hradečná 15.04.2019 31.07.2019 výstavba chodníků částečná uzavírka
III/37318 Bílá Lhota, část Červená Lhota 26.02.2019 15.08.2019 úprava DTS částečná uzavírka
III/37317 Bílá Lhota, část Červená Lhota 26.02.2019 15.08.2019 úprava DTS částečná uzavírka
II/447 Žerotín - Šternberk, úsek od začátku obce Žerotín po začátek města Šternberk 26.08.2019 01.09.2019 oprava silnice (3A. etapa) úplná uzavírka
II/447 Žerotín - Šternberk, úsek od začátku obce Žerotín po začátek města Šternberk 17.06.2019 01.09.2019 oprava silnice (3. etapa) úplná uzavírka
III/4491 Plinkout 01.04.2019 29.09.2019 výstavba polních cest částečná uzavírka
III/44620 Náklo, část Lhota nad Moravou 06.05.2019 30.09.2019 odkanalizování úplná uzavírka
II/447 Žerotín - Šternberk, úsek od začátku obce Žerotín po začátek města Šternberk 28.10.2019 03.11.2019 oprava silnice (4B. etapa) úplná uzavírka
II/447 Žerotín - Šternberk, úsek od začátku obce Žerotín po začátek města Šternberk 02.09.2019 30.11.2019 oprava silnice (4. etapa) úplná uzavírka
III/4469 Štarnov 21.12.2018 31.12.2019 skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov částečná uzavírka
III/4468 Štarnov 21.12.2018 31.12.2019 skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov částečná uzavírka
III/44436 Bělkovice, v místě kamenolomu 13.05.2019 30.04.2024 trhací práce (v době provádění trhacích prací na dobu 30 minut) úplná krátkodobá uzavírka

Přerovsko

III/4364 Nelešovice 14.01.2019 31.05.2019 likvidace odpadních vod částečná uzavírka
III/04724 Přerov I - Město, v místě kř. ul. Brabansko, Malá Dlážka, Za Mlýnem 15.04.2019 31.05.2019 rekonstrukce kanalizačního sběrače úplná uzavirka
III/04724 Přerov I - Město, úsek od Pivnice Mlýn za odbočení na ul. Bezručova 01.06.2019 16.06.2019 rekonstrukce kanalizačního sběrače úplná uzavírka
III/43615 Nelešovice 23.04.2019 19.06.2019 oprava opěrné zdi část. uzav. (osob.voz.) a úpl. uzav. (nákl.voz.)
III/44022 Velká - Lhotka 19.03.2019 28.06.2019 oprava propustků částečná uzavírka
III/04724 Přerov I - Město, úsek od Penzionu Labuť po restauraci Kormorán 17.06.2019 09.07.2019 rekonstrukce kanalizačního sběrače úplná uzavirka
II/434 Radslavice - od začátku obce po most ev.č. 434-016 18.03.2019 04.08.2019 oprava silnice (1. etapa) úplná uzavirka
II/437 Lipník nad Bečvou, ul. Smetanova po rozcestí Přední mlýn 08.05.2019 11.08.2019 rekonstrukce silnice (1. etapa) úplná uzavírka
III/0554 Kokory 31.05.2019 19.08.2019 výstavba kanalizace a ČOV úplná uzavírka
III/04724 Přerov I - Město, úsek od restaurace Kormorán po kř. s ul. Osmek 10.07.2019 23.08.2019 rekonstrukce kanalizačního sběrače úplná uzavírka
III/04724 Přerov I - Město, úsek od spojnice ul. Za Mlýnem a Kopaniny po kř. s ul. Osmek 24.08.2019 13.09.2019 rekonstrukce kanalizačního sběrače úplná uzavirka
III/04724 Přerov I - Město, úsek od ul. Bezručova po penzion Labuť 14.09.2019 08.10.2019 rekonstrukce kanalizačního sběrače úplná uzavírka
II/436 Kojetín, v místě mostu ev.č. 436-003 08.04.2019 15.10.2019 rekonstrukce mostu částečná a úplná uzavírka
III/4377 Jezernice, průtah obcí 19.10.2019 19.10.2019 sportovní akce (11:55 - 12:20) úplná uzavírka
II/434 Radslavice - od mostu ev.č. 434-016 po konec obce 01.07.2019 30.11.2019 oprava silnice (2. etapa) úplná uzavírka
II/437 Trnávka - Dolní Újezd 27.07.2018 30.11.2019 realizace přeložky silnice II/437 (1. fáze) úplná uzavírka
II/437 Lipník nad Bečvou, od rozcestí Přední mlýn po dům č.p. 244 ul. Lipnická v týně nad Bečvou 22.07.2019 20.12.2019 rekonstrukce silnice (2. etapa - akce bude zahájena po dokončení 1. etapy) úplná uzavírka
II/437 od Oprostovic po křiž. s III/43724 08.05.2019 20.12.2019 oprava silnice úplná uzavírka

Prostějovsko

III/37762 Určice 18.03.2019 24.05.2019 výstavba kanalizace a ČOV úplná uzavírka
III/37762 Seloutky 18.03.2019 24.05.2019 výstavba kanalizace a ČOV úplná uzavirka
II/433 Němčice nad Hanou - Mořice 01.10.2018 30.05.2019 oprava mostu ev.č. 433-008 úplná uzavirka
II/150 Prostějov, ul. Vrahovická 01.04.2019 31.05.2019 opravy poklopů (v termínu během jednoho dne po dobu cca 2 hodin) částečná uzavírka
III/37762 Prostějov, ul. Domamyslická 01.04.2019 31.05.2019 opravy poklopů (v termínu během jednoho dne po dobu cca 2 hodin) částečná uzavírka
III/37751 Plumlov, ul. Ohrozimská, od domu č.p. 237 po dům č.p. 241 20.05.2019 31.05.2019 oprava silnice úplná uzavírka
II/150 Prostějov, ul. Plumlovská 01.04.2019 31.05.2019 opravy poklopů (v termínu během jednoho dne po dobu cca 2 hodin) částečná uzavírka
III/37762 Určice, od domu č.p. 249 po dům č.p. 277 01.04.2019 14.06.2019 výstavba kanalizace a ČOV úplná uzavirka
III/377766 Prostějov, ul. Určická - úsek od kř. s ul. Okružní po kž. s ul. Drozdovice 01.04.2019 30.06.2019 oprava vodovodu částečná uzavírka
III/37762 Určice, od domu č.p. 354 po konec obce, od hřbitova po kř. s MK 01.06.2019 12.07.2019 kanalizace a ČOV částečná uzavírka
III/37766 Určice, od hřbitova po dům č.p. 461 01.04.2019 12.07.2019 výstavba kanalizace a ČOV částečná uzavírka
III/4332 Určice, od domu č.p. 335 po dům č.p. 406 01.04.2019 12.07.2019 výstavba kanalizace a ČOV částečná uzavírka
III/44932 Držovice - Vrahovice 03.06.2019 14.07.2019 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
II/150 Prostějov, ul. Plumlovská 18.03.2019 11.08.2019 rekonstrukce ulice Plumlovská částečná uzavírka
II/150 Prostějov, ul. Plumlovská 12.08.2019 25.08.2019 rekonstrukce ulice Plumlovská úplná uzavírka
II/150 Prostějov, ul. Plumlovská 26.08.2019 28.08.2019 rekonstrukce ulice Plumlovská částečná uzavírka
II/150A Prostějov, ul. Vápenice 01.09.2019 30.09.2019 opravy poklopů (v termínu během jednoho dne po dobu cca 2 hodin) částečná uzavírka
II/433 Prostějov, ul. Brněnská 01.09.2019 30.09.2019 opravy poklopů (v termínu během jednoho dne po dobu cca 2 hodin) částečná uzavírka
II/150 Prostějov, ul. Wolkerova 01.09.2019 30.09.2019 opravy poklopů (v termínu během jednoho dne po dobu cca 2 hodin) částečná uzavírka

Šumpersko

II/446 Nová Seninka - Kladské sedlo 18.05.2019 19.05.2019 sportovní akce (8:00 - 17:00) úplná uzavírka
III/31530 Růžové Údolí - Pivonín 02.05.2019 23.05.2019 udržovací práce na silnici úplná uzavírka
III/31537 Zábřeh - Nemile, úsek od napojení na ul. Nemilská po kř. s III/31534 26.05.2019 26.05.2019 sportovní akce (9:30 - 12:30) úplná uzavírka
II/369 Ruda nad Moravou, ul. Olšanská, ul. 9. května 01.04.2019 31.05.2019 splašková kanalizace a ČOV částečná uzavírka
III/37327 Žádlovice 15.04.2019 31.05.2019 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
II/446 v úseku Hanušovice - Staré Město - Stříbrnice 19.03.2019 31.05.2019 kácení stromů u silnice částečná uzavírka
III/31239 Malá Morava 15.11.2018 31.05.2019 oprava propustku částečná uzavírka
III/31547 Rohle 01.05.2019 31.05.2019 výstavba kanalizace a ČOV úplná uzavírka
III/31545 Rohle, směr Kamenná 01.06.2019 15.06.2019 výstavba kanalizace a ČOV úplná uzavírka
III/31519 Jestřebí, od kř. s III/31536 směr Zábřeh 20.05.2019 20.06.2019 výstavba splaškové kanalizace úplná uzavírka
III/31519 Pobučí 20.05.2019 20.06.2019 výstavba splaškové kanalizace úplná uzavírka
II/444 Úsov,od kostela sv. Jiljí po parkoviště Zámecká 18.03.2019 30.06.2019 rekonstrukce silnice úplná uzavirka
II/446 Libina 30.04.2019 07.07.2019 oprava silnice částečná uzavírka
II/446 Libina 30.04.2019 07.07.2019 oprava silnice - I. etapa úplná uzavírka
III/44631 Nový Malín, úsek od domu č.p. 107 po dům č.p. 147 13.07.2019 13.07.2019 Pieta k výročí vypálení obce (8:00 - 14:00) úplná uzavírka
III/44632 Nový Malín, úsek od kř. s III/44631 po dům č.p. 558 13.07.2019 13.07.2019 Pieta k výročí vypálení obce (8:00 - 14:00) úplná uzavírka
II/444 Mohelnice - Úsov, od křížení s II/644 06.05.2019 30.07.2019 rekonstrukce komunikace částečná uzavírka
II/446 Staré Město, ul. Hanušovická 06.05.2019 25.08.2019 oprava mostu ev.č. 446-052 úplná uzavírka
III/4446a Mohelnice, ul. Nádraží 20.05.2019 31.08.2019 výstavba chodníků a odstavných stání částečná uzavírka
II/446 Šumperk - Bratrušov 17.04.2019 31.08.2019 výstavba cyklostezky částečná uzavírka
III/4446a Mohelnice, ul. Nádraží 20.05.2019 31.08.2019 výstavba chodníků a odstavných stání úplná uzavírka
II/446 Chrastice - Staré Město 08.04.2019 31.08.2019 oprava mostu ev.č. 446-047 úplná uzavírka
III/44631 Nový Malín, úsek od domu č.p. 107 po dům č.p. 147 06.09.2019 09.09.2019 společenská akce (15:00 - 10:00) úplná uzavírka
III/44632 Nový Malín, úsek od kř. s III/44631 po dům č.p. 558 06.09.2019 09.09.2019 společenská akce (15:00 - 10:00) úplná uzavírka
III31524h Zvole u Zábřeha 15.04.2019 13.09.2019 stavební práce na silnici částečná uzavírka
III/0442a Zvole u Zábřeha 15.04.2019 13.09.2019 stavební práce na silnici částečná uzavírka
III/31545 Kamenná 01.04.2019 31.10.2019 výstavba kanalizace a ČOV částečná uzavírka
III/31547 Rohle 01.04.2019 31.10.2019 výstavba kanalizace a ČOV částečná uzavírka
III/3706 Rohle 01.04.2019 31.10.2019 výstavba kanalizace a ČOV částečná uzavírka
II/446 Libina 15.06.2019 31.10.2019 oprava silnice - II. etapa (po skončení I. etapy) úplná uzavírka
III/31545 Rohle 01.04.2019 31.10.2019 výstavba kanalizace a ČOV částečná uzavírka
III/44632 Nový Malín, úsek od kř. s III/44631 po dům č.p. 558 01.12.2019 01.12.2019 společenská akce (14:00 - 21:00) úplná uzavírka
III/44631 Nový Malín, úsek od domu č.p. 107 po dům č.p. 147 01.12.2019 01.12.2019 společenská akce (14:00 - 21:00) úplná uzavírka

Jesenicko

II/453 Dolní Údolí (část města Zlaté Hory) 01.11.2018 31.05.2019 údržbové práce na propustku - 30 dnů v tomto období částečná uzavírka
II/453 Bukovice u Jeseníka 01.04.2019 30.06.2019 výstavba chodníku podél silnice částečná uzavírka
II/453 Bukovice u Jeseníka 01.04.2019 30.06.2019 výstavba chodníku podél silnice částečná uzavírka
©2010 AIT-Outsourcing.cz