Evropský fond pro region8ln9 royvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované projekty:

II373 Chudobín - průtah.docx (841kB)

II441 križ. R 35 - hr. kraje Moravskoslezského.docx (1304kB)

II444 Medlov- průtah.docx (1321kB)

II446 Libina - průtah.docx (1201kB)

II448 Drahanovice - Olomouc.docx (1213kB)

II449 křiž. II366 - MÚK Unčovice.docx (2006kB)

Most ev.č. 644-007 Újezd u Mohelnice.docx (360kB)

~$441 križ. R 35 - hr. kraje Moravskoslezského.docx (1kB)

BÍLÁ LINKA
841 119 119
(od 1.11. do 31.3.)

Správa silnic

Olomouckého kraje

Lipenská 753/120
779 00 Olomouc
IČ:70960399
Tel: 585 170 311
Fax: 585 311 115
E-mail: ssok@ssok.cz
Dat.schr.ID: ur4k8nn

Dopravní omezení a sjízdnost silnic


Silnice čísloÚsek silniceTermín oddoDůvodStav

Olomoucko

III/4460 Střeň 22.07.2019 31.07.2019 přípojka vNN v obci částečná uzavírka
III/31552 Nová Hradečná 15.04.2019 31.07.2019 výstavba chodníků částečná uzavírka
III/44412 Nová Hradečná 15.04.2019 31.07.2019 výstavba chodníků částečná uzavírka
III/31550 Nová Hradečná 15.04.2019 31.07.2019 výstavba chodníků částečná uzavírka
III/03549 Příkazy, od kř. s II/635 po dům č.p. 226 18.03.2019 31.07.2019 oprava silnice úplná uzavírka
III/3732 Haňovice 08.07.2019 11.08.2019 oprava povrchu sil. po výstavbě kanalizace úplná uzavírka
III/3732 Litovel, část Myslechovice 08.07.2019 11.08.2019 oprava povrchu sil. po výstavbě kanalizace úplná uzavírka
III/3732 Haňovice 08.07.2019 11.08.2019 oprava povrchu sil. po výstavbě kanalizace úplná uzavírka
III/37318 Bílá Lhota, část Červená Lhota 26.02.2019 15.08.2019 úprava DTS částečná uzavírka
III/37317 Bílá Lhota, část Červená Lhota 26.02.2019 15.08.2019 úprava DTS částečná uzavírka
III/44814 Luběnice a Těšetice-Rataje 03.06.2019 18.08.2019 oprava silnice úplná uzavírka
II/446 Želechovice 01.07.2019 30.08.2019 napojení polních cest částečná uzavírka
II/447 Strukov - Hnojice, úsek kř. s II/446 po Obecní úřad v obci Strukov 17.06.2019 01.09.2019 oprava silnice (3. etapa) úplná uzavírka
II/447 Strukov - Hnojice, úsek kř. s II/446 po Obecní úřad v obci Strukov 17.06.2019 01.09.2019 oprava silnice (3. etapa) úplná uzavírka
II/447 Žerotín - Šternberk, od kř. s II/446 před obcí Strukov po kř. s III/44613 Hnojice 26.08.2019 01.09.2019 oprava silnice (3A. etapa) úplná uzavírka
II/447 Hnojice - Šternberk 23.09.2019 29.09.2019 oprava silnice (4A. etapa) úplná uzavírka
II/444 Domašov nad Bystřicí, ul. Berounská - intravilán obce 10.06.2019 29.09.2019 výstavba vodovodního řadu částečná uzavírka
III/4491 Plinkout 01.04.2019 29.09.2019 výstavba polních cest částečná uzavírka
III/44443 Domašov nad Bystřicí, ul. Jívavská - intravilán obce 10.06.2019 29.09.2019 výstavba vodovodního řadu částečná uzavírka
III/43511 Charváty - Čertoryje 24.06.2019 30.09.2019 vybudování splaškové kanalizace úplná uzavírka
III/43511 Čertoryje 24.06.2019 30.09.2019 výstavba kanalizace úplná uzavírka
III/44620 Náklo, část Lhota nad Moravou 06.05.2019 30.09.2019 odkanalizování úplná uzavírka
III/44443 Jívová 01.07.2019 06.10.2019 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
III/44311 Jívová 01.07.2019 06.10.2019 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
III/44434 Jívová 01.07.2019 06.10.2019 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
III/44411 Hlivice - průtah 15.07.2019 11.10.2019 rekonstrukce silnice úplná uzavirka
II/449 Litovel, ul. Palackého 09.09.2019 17.10.2019 oprava silnice částečná uzavírka
II/449 Loučany 02.07.2019 24.10.2019 rekonstrukce mostu ev.č. 449-045 úplná uzavírka
III/4453 Huzová 10.07.2019 31.10.2019 stavební práce-střed obce-úprava kNN,vNN částečná uzavírka
III/4453 Huzová 10.07.2019 31.10.2019 stavební práce-střed obce-úprava kNN,vNN částečná uzavírka
II/445 Huzová 10.07.2019 31.10.2019 stavební práce-střed obce-úprava kNN,vNN částečná uzavírka
II/447 Hnojice - Šternberk, úsek od konce obce Hnojice po kř. s III/4476 02.09.2019 30.11.2019 oprava silnice (4. etapa) úplná uzavírka
III/4468 Štarnov 21.12.2018 31.12.2019 skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov částečná uzavírka
III/4497 Červenka, ul. Nádražní 01.08.2019 31.12.2019 budování chodníku částečná uzavírka
III/4469 Štarnov 21.12.2018 31.12.2019 skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov částečná uzavírka
III/44436 Bělkovice, v místě kamenolomu 13.05.2019 30.04.2024 trhací práce (v době provádění trhacích prací na dobu 30 minut) úplná krátkodobá uzavírka

Přerovsko

III/44029 Drahotuše, ul. Lipnická 26.07.2019 28.07.2019 společneská akce (12:00 - 20:00) úplná uzavírka
II/434 Radslavice - od začátku obce po most ev.č. 434-016 18.03.2019 04.08.2019 oprava silnice (1. etapa) úplná uzavirka
III/44016 Bělotín, od domu č.p.168 po dům č.p.84 a u domů č.p.109 a 111 15.07.2019 11.08.2019 kanalizace a ČOV-oprava povrchu částečná uzavírka
II/437 Lipník nad Bečvou, ul. Smetanova po rozcestí Přední mlýn 08.05.2019 11.08.2019 rekonstrukce silnice (1. etapa) úplná uzavírka
III/4335 Kojetín, Masarykovo náměstí 18.08.2019 18.08.2019 hodové slavnosti (7:00 - 20:00) úplná uzavírka
III/0554 Kokory 31.05.2019 19.08.2019 výstavba kanalizace a ČOV úplná uzavírka
III/04724 Přerov I - Město, úsek od restaurace Kormorán po kř. s ul. Osmek 10.07.2019 23.08.2019 rekonstrukce kanalizačního sběrače úplná uzavírka
II/436 Přerov II - Předmostí - Čekyně 24.08.2019 24.08.2019 sportovní akce (6:00 - 19:00) úplná uzavírka
II/436 Přerov II - Předmostí - Čekyně 25.08.2019 25.08.2019 sportovní akce (6:00 - 19:00) úplná uzavírka
II/150 Přerov I - Město, ul. Želatovská 22.07.2019 29.08.2019 propojení stok částečná uzavírka
III/04724 Přerov I - Město, ul. Osmek - úsek v místě kř. s ul. Za Mlýnem 16.08.2019 31.08.2019 rekonstrukce kanalizačního sběrače částečná uzavírka
III/04724 Přerov I - Město, ul. Za Mlýnem - úsek od MK ul. Bezručova po restauraci Kormorán a od odmu č.p. 40 po dům č.p. 50 05.07.2019 31.08.2019 rekonstrukce kanalizačního sběrače - 1. a 2. fáze úplná uzavirka
III/04724 Přerov I - Město, úsek od spojnice ul. Za Mlýnem a Kopaniny po kř. s ul. Osmek 24.08.2019 13.09.2019 rekonstrukce kanalizačního sběrače úplná uzavirka
III/44029 Drahotuše 30.06.2019 30.09.2019 rekonstrukce mostu ev. č. 44029-1 úplná uzavírka
III/04724 Přerov I - Město, úsek od ul. Bezručova po penzion Labuť 14.09.2019 08.10.2019 rekonstrukce kanalizačního sběrače úplná uzavírka
II/436 Kojetín, v místě mostu ev.č. 436-003 08.04.2019 15.10.2019 rekonstrukce mostu částečná a úplná uzavírka
III/4377 Jezernice, průtah obcí 19.10.2019 19.10.2019 sportovní akce (11:55 - 12:20) úplná uzavírka
III/4362 Lhotka, v místě mostu ev.č. 4362-1 17.06.2019 31.10.2019 oprava mostu úplná uzavírka
III/03561 Hustopeče nad Bečvou, v okolí žel. nadjezdu 01.06.2019 01.11.2019 výstavba nadjezdu úplná uzavírka
III/04724 Přerov I - Město, ul. Osmek - úsek v místě kř. s ul. Za Mlýnem 01.09.2019 03.11.2019 rekonstrukce kanalizačního sběrače - 3. fáze částečná uzavírka
III/04724 Přerov I - Město, ul. Za Mlýnem - úsek od restaurace Kormorán po odbočení na ul. Osmek 01.09.2019 03.11.2019 rekonstrukce kanalizačního sběrače - 3. fáze úplná uzavirka
II/150 kř. II/150 s III/43810 po kř. II/150 s MK na poz.parc.č.5246 k.ú.Loukov 24.06.2019 15.11.2019 oprava silnice úplná uzavírka
II/150 Loukov, v místě mostu ev. č. 150-089 24.06.2019 15.11.2019 oprava mostu částečná uzavírka
II/434 Radslavice - od mostu ev.č. 434-016 po konec obce 01.07.2019 30.11.2019 oprava silnice (2. etapa) úplná uzavírka
II/437 Trnávka - Dolní Újezd 27.07.2018 30.11.2019 realizace přeložky silnice II/437 (1. fáze) úplná uzavírka
III/04724 Přerov I - Město, ul. Za Mlýnem - úsek od odbočení na ul. Bezručova po jednosměrku z ul. Kopaniny 18.11.2019 30.11.2019 rekonstrukce kanalizačního sběrače - 5. fáze úplná uzavirka
III/04724 Přerov I - Město, ul. Osmek -úsek před odbočením na ul. Za Mlýnem 18.11.2019 13.12.2019 rekonstrukce kanalizačního sběrače částečná uzavírka
II/437 od Oprostovic po křiž. s III/43724 08.05.2019 20.12.2019 oprava silnice úplná uzavírka
II/437 Lipník nad Bečvou, od rozcestí Přední mlýn po dům č.p. 244 ul. Lipnická v týně nad Bečvou 22.07.2019 20.12.2019 rekonstrukce silnice (2. etapa - akce bude zahájena po dokončení 1. etapy) úplná uzavírka

Prostějovsko

III/37749 Vícov, výjezd směr Plumlov 15.07.2019 26.07.2019 oprava silnice úplná uzavirka
II/150A Prostějov, ol. Blahoslavova 08.07.2019 11.08.2019 stavba dopravního terminálu částečná uzavírka
II/150 Prostějov, ul. Plumlovská 18.03.2019 11.08.2019 rekonstrukce ulice Plumlovská částečná uzavírka
II/150 Prostějov, ul. Plumlovská 12.08.2019 25.08.2019 rekonstrukce ulice Plumlovská úplná uzavírka
III/37340 Bohuslavice, úsek od kř. s III/4481 a III/37340 směr na Vilémov 25.08.2019 25.08.2019 společenská akce (6:30 - 17:00) úplná uzavírka
II/150 Prostějov, ul. Plumlovská 26.08.2019 28.08.2019 rekonstrukce ulice Plumlovská částečná uzavírka
II/150A Prostějov, ol. Blahoslavova 12.08.2019 31.08.2019 stavba dopravního terminálu úplná uzavírka
II/373 Konice - Březsko, úsek od ul. Vrchlického v Konici po začátek obce Březsko 13.09.2019 15.09.2019 sportovní akce (17:00 - 17:00) úplná uzavírka
III/36620 Konice, ul. Jiráskova + část kruhového objezdu 24.06.2019 29.09.2019 oprava silnice úplná uzavírka
II/150 Prostějov, ul. Wolkerova 01.09.2019 30.09.2019 opravy poklopů (v termínu během jednoho dne po dobu cca 2 hodin) částečná uzavírka
II/433 Prostějov, ul. Brněnská 01.09.2019 30.09.2019 opravy poklopů (v termínu během jednoho dne po dobu cca 2 hodin) částečná uzavírka
II/150A Prostějov, ul. Vápenice 01.09.2019 30.09.2019 opravy poklopů (v termínu během jednoho dne po dobu cca 2 hodin) částečná uzavírka
II/150 Prostějov 17.06.2019 27.10.2019 rekonstrukce ulice Plumlovská částečná uzavírka
III/37772 Určice, úsek od kř. s III/37762 po konec obce 15.07.2019 31.10.2019 výstavba kanalizace a ČOV úplná uzavírka
II/367 Prostějov, ul. Kojetínská 01.07.2019 31.10.2019 dopravní napojení areálu ze silnice částečná uzavírka
III/4335 Brodek u Prostějova 01.07.2019 15.11.2019 stavba opěrné zdi (cca 100m) částečná uzavírka
III/4335 Brodek u Prostějova 01.07.2019 15.11.2019 stavba opěrné zdi (cca 100m) částečná uzavírka
III/448 Laškov, hranice okr. Olomouc 03.06.2019 20.12.2019 oprava silnice úplná uzavírka

Šumpersko

II/446 Chrastice - Staré Město 19.07.2019 26.07.2019 rekonstrukce silnice II. etapa recyklace za tepla úplná uzavírka
III/44645 Staré Město - (v úseku od křižovatky s ul. Zemědělská – po křižovatku s ul. Bezručova) 26.07.2019 28.07.2019 Anenská pouť od 26.7.2019 (12:00 hod.) – do 28.7.2019 (6:00 hod.) úplná uzavírka
II/446 Staré Město v úseku od křižovatky s ul. Zemědělská – po křižovatku s ul. Lipová 26.07.2019 28.07.2019 Anenská pouť od 26.7.2019 (12:00 hod.) – do 28.7.2019 (6:00 hod.) úplná uzavírka
II/369 Ruda nad Moravou, úsek od kř. s ul. Krátká, v místě kř. s ul. U Zámku, od žel. stanice po kř. s III/36916 04.07.2019 30.07.2019 výstavba kanalizace částečná uzavírka
II/444 Mohelnice - Úsov, od křížení s II/644 06.05.2019 30.07.2019 rekonstrukce komunikace částečná uzavírka
II/446 Hanušovice - Velké Žibřidovice 27.07.2019 02.08.2019 rekonstrukce silnice III. etapa recyklace za tepla úplná uzavírka
II/446 Chrastice - Staré Město 05.08.2019 09.08.2019 rekonstrukce silnice II. etapa pokládka živice úplná uzavírka
III/31525 Jestřebí (Jestřebíčko) 01.07.2019 10.08.2019 splašková kanalizace-povrchové úpravy-etapa II. úplná uzavírka
III/31519 Jestřebí 01.07.2019 10.08.2019 splašková kanalizace-povrchové úpravy-etapa II. úplná uzavírka
II/446 Vysoké Žibřidovice - Chrastice 07.08.2019 11.08.2019 rekonstrukce silnice I. etapa pokládka živice úplná uzavírka
III/4446 Mohelnice, ul. Nádražní, úsek od kostela Sv. Stanislava po křížení s MK 12.08.2019 16.08.2019 úprava úzávěrů vodovodu a hydrantu částečná uzavírka
II/446 Hanušovice - Vysoké Žibřidovice 12.08.2019 18.08.2019 rekonstrukce silnice III. etapa pokládka živice úplná uzavírka
II/446 Nová Seninka - Kladské sedlo 17.08.2019 18.08.2019 automobilové závody (9:00 - 16:00) úplná uzavírka
III/31534 Lupěné, část obce Nemile 22.07.2019 19.08.2019 splašková kanalizace-povrchové úpravy-etapa II. úplná uzavírka
III/37322 Loštice, ul. Hradská 29.07.2019 25.08.2019 přípojky inženýrských sítí částečná uzavírka
II/446 Staré Město, ul. Hanušovická 06.05.2019 25.08.2019 oprava mostu ev.č. 446-052 úplná uzavírka
III/31545 Kamenná - vozidla nad 2t 16.06.2019 31.08.2019 výstavba kanalizace a ČOV úplná uzavirka
II/446 Šumperk - Bratrušov 17.04.2019 31.08.2019 výstavba cyklostezky částečná uzavírka
III/4446a Mohelnice, ul. Nádraží 20.05.2019 31.08.2019 výstavba chodníků a odstavných stání částečná uzavírka
III/4446a Mohelnice, ul. Nádraží 20.05.2019 31.08.2019 výstavba chodníků a odstavných stání úplná uzavírka
II/446 Chrastice - Staré Město 08.04.2019 31.08.2019 oprava mostu ev.č. 446-047 úplná uzavírka
III/44632 Nový Malín, úsek od kř. s III/44631 po dům č.p. 558 06.09.2019 09.09.2019 společenská akce (15:00 - 10:00) úplná uzavírka
III/3697 Velké Losiny, ul. Zámecká 24.06.2019 09.09.2019 oprava mostu ev.č. 3697-1 úplná uzavírka
III/44631 Nový Malín, úsek od domu č.p. 107 po dům č.p. 147 06.09.2019 09.09.2019 společenská akce (15:00 - 10:00) úplná uzavírka
III/0442a Zvole u Zábřeha 15.04.2019 13.09.2019 stavební práce na silnici částečná uzavírka
III31524h Zvole u Zábřeha 15.04.2019 13.09.2019 stavební práce na silnici částečná uzavírka
II/446 Hanušovice - Staré Město, úsek od kř. s II/312 04.07.2019 30.09.2019 rekonstrukce silnice částečná uzavírka
II/446 Staré Město, ul. Hanušová, ul. Bezručova, nám. Osvobození a ul. Kladská 29.07.2019 31.10.2019 oprava opěrné zdi částečná uzavírka
III/31545 Kamenná 01.04.2019 31.10.2019 výstavba kanalizace a ČOV částečná uzavírka
III/3706 Rohle 01.04.2019 31.10.2019 výstavba kanalizace a ČOV částečná uzavírka
II/446 Libina 15.06.2019 31.10.2019 oprava silnice - II. etapa (po skončení I. etapy) úplná uzavírka
II/446 Staré Město, ul. Bezručova 29.07.2019 31.10.2019 oprava opěrné zdi úplná uzavirka
III/31545 Rohle 01.04.2019 31.10.2019 výstavba kanalizace a ČOV částečná uzavírka
III/31547 Rohle 01.04.2019 31.10.2019 výstavba kanalizace a ČOV částečná uzavírka
II/44645 Staré Město (v úseku od křižovatky s ul. Zemědělská – po křižovatku s ul. Bezručova) 29.11.2019 29.11.2019 Rozsvěcení vánočního stromu (12:00 – 21:00) úplná uzavírka
II/446 Staré Město v úseku od křižovatky s ul. Zemědělská – po křižovatku s ul. Lipová 29.11.2019 29.11.2019 Rozsvěcení vánočního stromu (12:00 – 21:00) úplná uzavírka
III/44645 Staré Město (v úseku od křižovatky s ul. Zemědělská – po křižovatku s ul. Bezručova) 29.11.2019 29.11.2019 Rozsvěcení vánočního stromu (12:00 – 21:00) úplná uzavírka
III/44631 Nový Malín, úsek od domu č.p. 107 po dům č.p. 147 01.12.2019 01.12.2019 společenská akce (14:00 - 21:00) úplná uzavírka
III/44632 Nový Malín, úsek od kř. s III/44631 po dům č.p. 558 01.12.2019 01.12.2019 společenská akce (14:00 - 21:00) úplná uzavírka

Jesenicko

II/445 Zlaté Hory 26.07.2019 28.07.2019 společenská akce úplná uzavírka
II/369 Lipová Lázně, v oblasti křižovatky s I/60 04.07.2019 31.10.2019 oprava silnice částečná uzavírka
II/456 Černá Voda 15.07.2019 15.12.2019 rekonstrukce silnice úplná uzavírka
©2010 AIT-Outsourcing.cz