Správní cestmistr Šumperk

Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Středisko údržby Šumperk

vyhlašuje

 

výběrové řízení

 

na místo: Správní cestmistr

 

druh práce: Výkon komplexního dozoru nad vozovkami. II. a III. třídy

 

místo výkonu práce: Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, Vikýřovice

 

Požadavky:

dosažené vzdělání + praxe v silničním hospodářství

Středoškolské, příp. vysokoškolské vzdělání – technické změření (obor stavební – dopravní stavby výhodou), praxe vítána.

obor školního vzdělání

Stavební – dopravní stavby

další požadované dovednosti

  • orientace v zákonech (stavební zákon a zákon o pozemních komunikacích)

  • praxe ve stavebnictví výhodou

  • spolehlivost a pečlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost učit se novým poznatkům, umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti

  • znalost práce s PC (MS Office)

  • ŘP skupiny B + praxe v řízení

 

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.

sekretariát Středisko údržby Šumperk

Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice

 

nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 26.06.2023.

 

Kontaktní osoba: Jitka Koukolová, tel. 583 301 179

e-mail: sumperk@ssok.cz

 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 9, stupeň dle prokázané praxe. Po zapracování osobní příplatek.

 

Termín nástupu: nástup možný od 01.07.2023

 

Přihláška bude obsahovat:

  • motivační dopis,

  • strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa Opatřený datem a podpisem uchazeče),

  • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Upozornění:

  • Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

  • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.