Mostní technik Přerov

Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Středisko údržby Jih

vyhlašuje

 

výběrové řízení

 

na místo: Mostní technik

 

druh práce: příprava podkladů pro komplexní zajišťování přípravy a realizace

investiční výstavby, údržby a oprav mostních objektů.

Vedení operativní evidence mostních objektů, provádění prohlídek

mostů v souladu se zákonem č. 13/1997 v platném znění a prováděcí

vyhlášky č. 104/1997 v platném znění ve správě SSOK.

 

místo výkonu práce: Středisko údržby Jih, Tovačovského 974, Přerov

 

Požadavky:

dosažené vzdělání + praxe v silničním hospodářství nebo v příbuzném oboru (např. stavebnictví)

středoškolské, popř. vysokoškolské – technického zaměření (obor dopravních staveb výhodou)

praxe vítána

další požadované dovednosti

znalost rozpočtování staveb, znalost zákona stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích výhodou;

dobrá znalost práce s PC a znalost běžného kancelářského software (Word, Excel, Outlook, nástroje pro práci s internetem)

řidičský průkaz sk. B;

svědomitost, pečlivost, komunikativnost, samostatnost a zodpovědný přístup k práci;

organizační schopnosti;

profesionální vystupování;

čistý trestní rejstřík;

 

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

sekretariát Středisko údržby Jih

Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov

 

nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 30.6.2023 do 12.00 hod.

 

kontaktní osoba: Lenka Štefková, tel. 582 406 080

e-mail : stefkova@ssok.cz

 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění. Platová třída 9.

 

Termín nástupu možný od 01.07.2023, případně dle dohody.

 

Přihláška bude obsahovat:

  • motivační dopis,

  • strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa,

  • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.