krajský mostmistr

Ředitel

Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

vyhlašuje

 

výběrové řízení

 

na místo: Krajský mostmistr

 

druh práce: Příprava podkladů pro komplexní zajišťování přípravy a realizace investiční výstavby, údržby a oprav mostních objektů, vedení krajského pasportu mostů, zajišťování hlavních prohlídek mostů na sil. II. a III. tříd na území Olomouckého kraje v souladu s platnými legislativními předpisy a případné přepočty zatížitelnosti mostů.

 

místo výkonu práce: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

 

Požadavky:

dosažené vzdělání + praxe v silničním hospodářství

Vysokoškolské vzdělání, praxe vítána. Osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostů pozemních komunikací výhodou.

obor školního vzdělání

Stavba, údržba, rekonstrukce pozemních komunikací, dopravní stavby apod.

další požadované dovednosti

 • orientace v přípravě a realizaci staveb pozemních komunikací

 • výborná znalost příslušných právních předpisů

 • umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti

 • schopnost analytického myšlení, samostatnost

 • spolehlivost a pečlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost učit se novým poznatkům

 • znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)

 • ŘP skupiny B.

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

sekretariát ředitele

Lipenská 753/120, Hodolany

779 00 Olomouc

 

nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 30. září 2023.

 

Kontaktní osoba: Bc. Renata Votavová, tel. 585 170 319, 720 819 798

e-mail: votavova@ssok.cz

 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 11, stupeň dle prokázané praxe. Po zapracování osobní příplatek.

 

Termín nástupu: nástup možný ihned po ukončení výběrového řízení, příp. dle dohody.

 

Přihláška bude obsahovat:

 • motivační dopis,

 • strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa opatřený datem a podpisem uchazeče),

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Upozornění:

 • Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.