hospodářka cestmistrovství Zvole

Vedoucí Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Střediska údržby Šumperk

vyhlašuje    

výběrové řízení    

na místo:                                 hospodářka cestmistrovství Zvole

místo výkonu práce:              Zvole č. p. 260, 789 01 Zvole

Požadavky: dosažené vzdělání  ÚSO ekonomického směru
 
 
 
 
 
další požadované dovednosti - znalost zákona o dani z přidané hodnoty
- znalost zákona o účetnictví příspěvkových organizací
- znalost podvojného účetnictví
- znalost práce na PC

- samostatnost, flexibilita

- schopnost jednat s lidmi

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

sekretariát Středisko údržby Šumperk

Ztracená 684

788 13 Vikýřovice

nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 25.9.2023.

 

kontaktní osoba:              Jitka Koukolová

telefon:                             583 301 179

e-mail :                             sumperk@ssok.cz

 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 8, stupeň dle prokázané praxe. Po zapracování osobní příplatek.

Termín nástupu možný od 01.10.2023.

Předpoklady:

  • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk
  • bezúhonnost

Přihláška bude obsahovat:

  • motivační dopis,
  • profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa,
  • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Upozornění:

  • Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.
  • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.