Finanční účetní

Ředitel Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

  vyhlašuje  

výběrové řízení  

na místo:                             Finanční účetní  

místo výkonu práce:           Lipenská 753/120, 779 00  Olomouc

Požadavky : Dosažené vzdělání

Vysokoškolské, VOŠ -  ekonomického směruPraxe v oblasti účetnictví nutná

  Další požadované dovednosti
 • všeobecný účetní přehled
 • výbornou znalost podvojného účetnictví znalost účetních a daňových zákonů, zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláška 410/2009 Sb., zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů, vyhláška 383/2009 Sb., ·
 • dobré komunikační, organizační a řídící schopnosti,
 • samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita, 
 • znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook),
 • ŘP skupiny B výhodou.

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

sekretariát ředitele

Lipenská 753/120, Hodolany

779 00  Olomouc

 

eventuálně předejte osobně na uvedené adrese nebo zašlete prostřednictvím

e-mailu nebo datové schránky ID: ur4k8nn nejpozději do 14. 6. 2023.

 

Kontaktní osoba:        Ing. Petra Skládalová, tel. 585 170 333

e-mail:                         skladalova@ssok.cz

 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 10, stupeň dle prokázané praxe. Po zapracování osobní příplatek.

Předpoklady:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk,
 • bezúhonnost

Přihláška bude obsahovat:

 • motivační dopis,
 • profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Upozornění:

 • ·Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.
 •  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.