BÍLÁ LINKA
841 119 119
(od 1.11. do 31.3.)
Evropský fond pro region8ln9 royvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované projekty:

II373 Chudobín - průtah.docx (841kB)

II448 Drahanovice - Olomouc.docx (716kB)

II449 křiž. II366 - MÚK Unčovice.docx (875kB)

Most ev.č. 644-007 Újezd u Mohelnice.docx (360kB)

Správa silnic

Olomouckého kraje

Lipenská 753/120
772 11 Olomouc
IČ:70960399
Tel: 585 170 311
Fax: 585 311 115
E-mail: ssok@ssok.cz
Dat.schr.ID: ur4k8nn

Aktuality:

KLIKNI A VYHRAJ ZAJÍMAVÉ CENY S ROP STŘEDNÍ MORAVA

Prodej majetku:

Nabídky zasílat do 24.10.2017 do 12:00 hod.

Datum vyhlášení: 4.9.2017
Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Kontakt: Ing. Hrabal Radek (pro dotazy technické), tel: 585 170 331
Ing. Skládalová Petra (pro dotazy ekonomické), tel: 585 170 333
Kriterium: Rozhoduje nejvyšší nabízená cena.
Způsob zadání: písemně v uzavřené obálce na adresu zadavatele. Uzavřenou obálku označte adresou odesílatele a nápisem „Neotvírat - prodej nepotřebného majetku“.

Poř.Předmět prodejerok výrobydop.prodejní cenapřílohyumístění
1.Š Fabia Ambition (Vi)95000samotná nabídkaSÚ Šumperk

Prodej škváry za 25,-Kč/tunu bez DPH (bližší info v odkazu)
©2010 AIT-Outsourcing.cz