Václav Zapadlík - známky s vůní benzínu
Autobusem po silnici, do města i na vesnici, aneb z historie naší autobusové dopravy
Navštivte také  

Muzeum silnic
ve Vikýřovicích u Šumperka

VIA EST VITA - silnice je život
 

Otevírací doba:

Út - So: 10.00 - 16.00

Jinou dobu návštěvy možno domluvit telefonicky nebo e-mailem.

Kontaktní údaje:

Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Hraběšická 203, 788 13 Vikýřovice

Telefon: 583 211 688
E-mail:   muzeumsilnic@ssok.cz

GPS: Loc: 49°58'2.968"N, 16°59'59.509"E 

Zvětšit mapu
Vstupné:Dospělí: 50,-Kč
Děti:      30,-Kč
Rodinné: (2 dospělí,1-3 děti): 110,-Kč

Rodinné pasy: 80,-Kč
SeniorPas:      20,-Kč
Muzeum silnic ve Vikýřovicích se nachází v objektu tzv. Krenišovského dvora. Krenišov se rozkládal po obou stranách řeky Desné, v jedné z jeho pravobřežních částí se nacházelo jeho historické jádro s panským dvorem, mlýnem, kapličkou a hostincem. Objekt za dobu své existence vystřídal hned několik majitelů, mezi nejvýznamnější patřil v roce 1690 Jan Jáchym ze Žerotína, pán na Velkých Losinách. Po roce 1848 byl dvůr součástí velkostatku Třemešek, do roku 1861 jej vlastnil JUDr. Eduard R. Ulrich, zeť známého podnikatele Franze Kleina st.. Krenišovský dvůr Koncem 19. století byl Krenišovský dvůr začleněn k formujícímu se šumperskému statku, od roku 1911 byl majetkem významného šumperského průmyslníka a politika Karla von Chiari. Po 2. světové válce byl dvůr zkonfiskován a brzy poté zrušen. V roce 1974 byl tehdejším vlastníkem, Státním statkem n.p. Šumperk, předán Okresní správě silnic Šumperk, která zde umístila garáže a cestmistrovství Vikýřovice.

Na základě rozhodnutí Rady a zastupitelstva Olomouckého kraje vzniklo koncem roku 2003 Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka a tím se Česká republika postavila po bok v evropských zemí, které takto specializovaná muzea už měly. Muzeu až do roku 2010 chyběl samostatný funkční objekt, včetně stálé expozice. V rámci 1. etapy rekonstrukce objektu tzv. Krenišovského dvora byla za významného finančního přispění tzv. Mýtní stanice v Sobotíně Norských fondů pro potřeby Muzea silnic rekonstruována historicky a stavebně nejcennější část dvora, ve které byla v roce 2010 otevřena stálá expozice věnovaná naší silniční historii. Během 2. etapy rekonstrukce v roce 2013 byla opravena dvě zbývající křídla objektu, nádvoří muzea a přístřešek pro renovované silniční mechanismy. V nových prostorách byla zpřístupněna stálá expozice věnovaná životu a dílu bratří Kleinů, stavitelů silnic, železnic a mostů, v polovině roku 2014 stálá expozice zaměřená na historii a současnost našich silničních mostů. Na nádvoří muzea jsou představeny různé způsoby použití kamenné dlažby (žula, čedič, droba), Výstava motocyklů v centru je osazena nadživotní dřevěná socha sv. Kryštofa, patrona všech, kteří se po silnicích pohybují. Venkovní expozice ukazuje zajímavé a dosud funkční mechanismy, umístěny jsou zde také ocelové příhradové mosty vyrobené v kleinovských sobotínských železárnách. Od roku 2011 muzeum spravuje i rekonstruovanou mýtní stanici v Sobotíně z poloviny 19. století, jednu z posledních mýtnic v ČR, dochovanou ve své původní podobě.

Muzeum silnic ve Vikýřovicích je muzeem s celorepublikovou působností, jeho akviziční, prezentační i vědecko výzkumná činnost je zaměřena na celou ČR. Ve sbírkovém fondu muzea je evidováno více jak 1. 500 sbírkových předmětů, muzejní knihovna má již na 500 publikací se silniční tématikou. Zájemcům o silniční historii je celoročně zpřístupněna muzejní badatelna. Vedle stálých expozic jsou ve dvou výstavních sálech instalovány tématické výstavy, v novém přednáškovém sále se konají přednášky.

Aktuální výstavy:

od 16.6. Nové výstavy: Známky s vůní benzínu a Autobusem po silnici do města i na vesnici


Akce na Šumpersku ...
Šumperský a jesenický deník Finančním mechanismu EHP a Finančním mechanismu Norska pro období 2009-2014
Olomoucký kraj Turistický portál Radio Hana
Správa silnic Olomouckého kraje
 
GDPR: V rámci akcí (výstavy, přednášky aj.) pořádaných Muzeem silnic ve Vikýřovicích v prostorách muzea (výstavní sály, expozice, nádvoří a dvůr) jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Muzea silnic ve Vikýřovicích a ochrany vystavených exponátů. Muzeum silnic ve Vikýřovicích nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Hraběšická 203, 788 13 Vikýřovice
Telefon: 583 211 688
E-mail: muzeumsilnic@ssok.cz
Mgr. Alena Turková – kurátorka sbírkového fondu, vedoucí muzea – 602 629 843
Mgr. Karla Pospíšilová - kurátorka sbírkového fondu, konzervátorka
Bc. Michaela Petříková – průvodkyně, pokladní – tel. 602 629 847
Stanislav Král – průvodce, konzervátor – tel. 602 629 861

 
©2010 AIT-Outsourcing.cz