Evropský fond pro region8ln9 royvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované projekty:

II315 hr. okresu Ústí nad Orlicí-Zábřeh-Leština.docx (1296kB)

II373 Chudobín - průtah.docx (841kB)

II437 Lipník nad Bečvou - hranice Zlínského kraje.docx (1360kB)

II441 križ. R 35 - hr. kraje Moravskoslezského.docx (1304kB)

II444 Medlov- průtah.docx (1321kB)

II446 Libina - průtah.docx (1649kB)

II448 Drahanovice - Olomouc.docx (1213kB)

II448 Laškov - Kandia.docx (1017kB)

II449 křiž. II366 - MÚK Unčovice.docx (2006kB)

II449 Uničov - hr. okr. Bruntál.docx (632kB)

II456 Žulová - křiž. se silnicí II457.docx (610kB)

Most ev.č. 644-007 Újezd u Mohelnice.docx (360kB)

~$441 križ. R 35 - hr. kraje Moravskoslezského.docx (1kB)

BÍLÁ LINKA
841 119 119
(od 1.11. do 31.3.)

Správa silnic

Olomouckého kraje

Lipenská 753/120
779 00 Olomouc
IČ:70960399
Tel: 585 170 311
Fax: 585 311 115
E-mail: ssok@ssok.cz
Dat.schr.ID: ur4k8nn

Nabídka volných pracovních míst

Správní cestmistrPočet míst: 1
Druh práce: Výkon komplexního dozoru nad vozovkami II. a III. třídy

Charakteristika vykonávané práce: Řešení záležitostí technické správy silničního majetku, stanovování podmínek pro provedení zásahu do silničního tělesa, vydávání vyjádření k projektové dokumentaci pro akce, které zasahují do stavby silničního tělesa, napojují se na komunikaci, popřípadě jsou realizovány v ochranném pásmu silničního pozemku, sledování, evidence a dokumentace a plnění stanovených podmínek a termínů u povoleného zvláštního užívání silniční sítě, kontrola dodržování podmínek uvedených ve vyjádřeních, účast na jednáních, která se týkají silniční sítě atd. V zimním období (listopad-březen) práce dispečera zimní údržby (směnný provoz).

Místo výkonu práce: Lipenská 753/120 779 00 Olomouc

Dosažené vzdělání: Středoškolské, popř. vysokoškolské, technické zaměření (obor dopravních staveb výhodou), praxe v silničním hospodářství nebo v příbuzném oboru (např. stavebnictví) výhodou
Další požadované dovednosti:
 • Praxe stavebního dozoru -výhodou
 • Znalost práce na PC (Word,Excel,Outlook)
 • Orientace v problematice zákona o pozemních komunikacích-výhodou
 • Řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení automobilu
 • Schopnost koncepční práce
 • Samostatnost
 • Flexibilita
 • Schopnost jednat s lidmi
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Správa silnic Olomouckého kraje
Středisko údržby Olomouc
příspěvková organizace
sekretariát
Lipenská 753/120
779 00 Olomouc

eventuelně předejte osobně na uvedené adrese
nejpozději do 30.6.2020.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 341/2018 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Platová třída 9.

Termín nástupu: Dle dohody.

Předpoklady:
 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk
 • bezúhonnost
Přihláška bude obsahovat:
 • profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • motivační dopis
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.
jednosměnný provoz
hlavní prac.poměr
od Dle dohody do
vzdělání: úplné střední odborné
Kontakt: Battová Klára, Dis tel.: 585 151 428 e-mail: olomouc@ssok.czplat: dle nař.vl. 341/2017 Sb. v plat.znění
 
©2010 AIT-Outsourcing.cz