BÍLÁ LINKA
841 119 119
(od 1.11. do 31.3.)
Evropský fond pro region8ln9 royvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované projekty:

II373 Chudobín - průtah.docx (841kB)

II441 križ. R 35 - hr. kraje Moravskoslezského.docx (717kB)

II444 Medlov- průtah.docx (645kB)

II448 Drahanovice - Olomouc.docx (716kB)

II449 křiž. II366 - MÚK Unčovice.docx (1094kB)

Most ev.č. 644-007 Újezd u Mohelnice.docx (360kB)

~$441 križ. R 35 - hr. kraje Moravskoslezského.docx (1kB)

Správa silnic

Olomouckého kraje

Lipenská 753/120
772 11 Olomouc
IČ:70960399
Tel: 585 170 311
Fax: 585 311 115
E-mail: ssok@ssok.cz
Dat.schr.ID: ur4k8nn

Aktuality:

KLIKNI A VYHRAJ ZAJÍMAVÉ CENY S ROP STŘEDNÍ MORAVA

Nabídka volných pracovních míst

Vedoucí cestmistr LitovelPočet míst: 1
Místo výkonu práce: Chořelice 1070, Litovel 784 01
Dosažené vzdělání: Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou + 10 let praxe vítáno. Technické zaměření (obor dopravních staveb výhodou)

Další požadované dovednosti:
 • orientace ve stavební a nestavební údržbě pozemních komunikací
 • všeobecné znalosti spojené s údržbou motorových vozidel
 • dobré komunikační, organizační a řídící schopnosti
 • schopnost samostatné práce
 • flexibilita
 • ochota soustavně se vzdělávat a učit se novým postupům
 • zdravotní způsobilost
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook
 • ŘP skupiny B
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
sekretariát střediska údržby Olomouc
Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc

eventuelně předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 30.4.2018

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 9.

Předpoklady:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, bezúhonnost.

Přihláška bude obsahovat:
 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.
jednosměnný provoz
hlavní prac.poměr
od dle dohody do
vzdělání: vyšší odborné
Kontakt: Battová Klára, Dis tel.: 585 151 428 e-mail: olomouc@ssok.czplat: dle nař.vl. 341/2017 Sb. v plat.znění
 
Investiční technikPočet míst: 1
Druh práce: Výkon komplexního zajišťování přípravy a realizace investiční výstavby včetně oprav, obnovy a rekonstrukce objektů pozemních komunikací, které jsou ve správě SSOK. V zimním období práce dispečera zimní údržby (směnný provoz).
Místo výkonu práce: Lipenská 120, Olomouc 772 11
Dosažené vzdělání: Středoškolské, popř. vysokoškolské. Technické zaměření (obor dopravních staveb výhodou)

Další požadované dovednosti:
 • praxe stavebního dozoru -výhodou
 • orientace v problematice zákona o pozemních komunikacích-výhodou
 • znalost práce na PC (WORD,EXCEL)
 • schopnost koncepční práce
 • flexibilita
 • samostatnost
 • zdravotní způsobilost
 • schopnost jednat s lidmi
 • řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení automobilu
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
sekretariát střediska údržby Olomouc
Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc

eventuelně předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 12.5.2018

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 9.

Předpoklady:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, bezúhonnost.

Přihláška bude obsahovat:
 • profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.
jednosměnný provoz
hlavní prac.poměr
od dle dohody do
vzdělání: vyšší odborné
Kontakt: Battová Klára, Dis tel.: 585 151 428 e-mail: olomouc@ssok.czplat: dle nař.vl. 341/2017 Sb. v plat.znění
 
Finanční účetníPočet míst: 1
Místo výkonu práce: Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc
Dosažené vzdělání: Vysokoškolské, VOŠ, obor - ekonomické. Praxe v oblasti účetnictví nutná.

Další požadované dovednosti:
 • profesionální přehled v oblasti podvojného účetnictví,
 • znalost účetních a daňových zákonů, zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláška 410/2009 Sb., zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů, vyhláška 383/2009 Sb.,
 • dobré komunikační, organizační a řídící schopnosti,
 • samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita,
 • znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook),
 • ŘP skupiny B výhodou.
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
sekretariát ředitele
Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc

eventuelně předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 25.4.2018

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 10, stupeň dle prokázané praxe. Po zapracování osobní příplatek.

Předpoklady:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, bezúhonnost.

Přihláška bude obsahovat:
 • motivační dopis
 • profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.
jednosměnný provoz
hlavní prac.poměr
od dle dohody do
vzdělání: vysokoškolské
Kontakt: Ivana Londinová tel.: 585 170 311 e-mail: londinova@ssok.czplat: dle nař.vl. 341/2017 Sb. v plat.znění
 
INVESTIČNÍ REFERENTPočet míst: 1
Místo výkonu práce: Kostelecká 56, 796 56 Prostějov
Popis práce:
 • zpracování investičních záměrů
 • technický dozor při realizaci staveb
 • zařazování investic do používání
 • vedení dokumentace staveb
 • podklady pro výběrová řízení administrovaná střediskem údržby Jih
 • dispečerská služba v zimním období
Dosažené vzdělání: ÚSO, nebo vysokoškolské vzdělání - obor dopravní nebo stavební výhodou

Další požadované dovednosti:
 • orientaci v oblasti technické přípravy a realizace dopravních staveb, v investorské činnosti, v řízení stavebních zakázek a správy nemovitostí
 • znalost práce na PC (Word,Excel,Outlook).
 • řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení automobilu.
 • schopnost koncepční práce.
 • samostatnost.
 • flexibilita.
 • schopnost jednat s lidmi.
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
středisko údržby Jih
Kostelecká 56, 796 56 Prostějov

eventuelně předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 10.4.2018

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 9.

Předpoklady:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, bezúhonnost.

Přihláška bude obsahovat:
 • profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.
jednosměnný provoz
hlavní prac.poměr
od dle dohody do
vzdělání: vyšší odborné
Kontakt: Štefková Lenka tel.: 582 406 080 e-mail: stefkova@ssok.czplat: dle nař.vl. 341/2017 Sb. v plat.znění
 
©2010 AIT-Outsourcing.cz