Evropský fond pro region8ln9 royvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované projekty:

--II315 hr. okresu Ústí nad Orlicí-Zábřeh-Leština.docx (1321kB)

--II437 Lipník nad Bečvou - hranice Zlínského kraje.docx (1321kB)

--II448 Laškov - Kandia.docx (1321kB)

--II449 Uničov - hr. okr. Bruntál.docx (1321kB)

--II456 Žulová - křiž. se silnicí II457.docx (1321kB)

II373 Chudobín - průtah.docx (841kB)

II441 križ. R 35 - hr. kraje Moravskoslezského.docx (1304kB)

II444 Medlov- průtah.docx (1321kB)

II446 Libina - průtah.docx (1201kB)

II448 Drahanovice - Olomouc.docx (1213kB)

II449 křiž. II366 - MÚK Unčovice.docx (2006kB)

Most ev.č. 644-007 Újezd u Mohelnice.docx (360kB)

~$441 križ. R 35 - hr. kraje Moravskoslezského.docx (1kB)

BÍLÁ LINKA
841 119 119
(od 1.11. do 31.3.)

Správa silnic

Olomouckého kraje

Lipenská 753/120
779 00 Olomouc
IČ:70960399
Tel: 585 170 311
Fax: 585 311 115
E-mail: ssok@ssok.cz
Dat.schr.ID: ur4k8nn

Nabídka volných pracovních míst

Hospodářka cestmistrovství VikýřovicePočet míst: 1
Druh práce: zpracovávání ekonomické agendy cestmistrovství
Místo výkonu práce: Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice

Dosažené vzdělání: ÚSO ekonomického směru
Požadavky:
 • Znalost zákona o dani z přidané hodnoty
 • Znalost zákona o účetnictví příspěvkových organizací
 • Znalost podvojného účetnictví
 • Znalost práce na PC (WORD,EXCEL)
 • Samostatnost, flexibilita
 • Schopnost jednat s lidmi
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Muzeum silnic ve Vikýřovicích
Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice

možno předat i osobně na uvedené adrese nejpozději do 20. 12. 2019

Platové podmínky: se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění.

Termín nástupu: Možný od 2. 1. 2020, případně dle dohody

Předpoklady:
 • Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk
 • bezúhonnost
Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, telefonní spojení, datum a podpis.

Přihláška bude obsahovat:
 • motivační dopis,
 • profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa,
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.
Požad.praxe: 3 (roky)
jednosměnný provoz
hlavní prac.poměr
od 2.1.2020 do
vzdělání: úplné střední odborné
Kontakt: Jarmila Moravcová tel.: 602 629 802 e-mail: moravcova@ssok.cz plat: dle nař.vl. 341/2017 Sb. v plat.znění
 
©2010 AIT-Outsourcing.cz