Evropský fond pro region8ln9 royvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované projekty:

II373 Chudobín - průtah.docx (841kB)

II441 križ. R 35 - hr. kraje Moravskoslezského.docx (976kB)

II444 Medlov- průtah.docx (645kB)

II446 Libina - průtah.docx (1201kB)

II448 Drahanovice - Olomouc.docx (1213kB)

II449 křiž. II366 - MÚK Unčovice.docx (2006kB)

Most ev.č. 644-007 Újezd u Mohelnice.docx (360kB)

BÍLÁ LINKA
841 119 119
(od 1.11. do 31.3.)

Správa silnic

Olomouckého kraje

Lipenská 753/120
772 11 Olomouc
IČ:70960399
Tel: 585 170 311
Fax: 585 311 115
E-mail: ssok@ssok.cz
Dat.schr.ID: ur4k8nn

Nabídka volných pracovních míst

INVESTIČNÍ REFERENTPočet míst: 1
Místo výkonu práce: Kostelecká 56, 796 56 Prostějov
Popis práce:
 • zpracování investičních záměrů
 • technický dozor při realizaci staveb
 • zařazování investic do používání
 • vedení dokumentace staveb
 • podklady pro výběrová řízení administrovaná střediskem údržby Jih
 • dispečerská služba v zimním období
Dosažené vzdělání: ÚSO, nebo vysokoškolské vzdělání - obor dopravní nebo stavební výhodou

Další požadované dovednosti:
 • orientaci v oblasti technické přípravy a realizace dopravních staveb, v investorské činnosti, v řízení stavebních zakázek a správy nemovitostí
 • znalost práce na PC (Word,Excel,Outlook).
 • řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení automobilu.
 • schopnost koncepční práce.
 • samostatnost.
 • flexibilita.
 • schopnost jednat s lidmi.
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
středisko údržby Jih
Kostelecká 56, 796 56 Prostějov

eventuelně předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 12.10.2018

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 9.

Předpoklady:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, bezúhonnost.

Přihláška bude obsahovat:
 • profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.
jednosměnný provoz
hlavní prac.poměr
od dle dohody do
vzdělání: vyšší odborné
Kontakt: Štefková Lenka tel.: 582 406 080 e-mail: stefkova@ssok.czplat: dle nař.vl. 341/2017 Sb. v plat.znění
 
ŘIDIČPočet míst: 1
Místo výkonu práce: cestmistrovství Konice - Vyšehrad
Popis práce:
 • Zajištění letní údržby silnic- vysprávky vozovek, údržba silniční zeleně, opravy dopravního značení, opravy a údržba odvodnění silnic, údržba mostů atd.
 • Zajištění zimní údržby silnic - posyp a plužení vozovek, náhradní práce
Dosažené vzdělání: Minimálně výuční list, Obor silničář, zedník, tesař - výhodou

Další požadované dovednosti:
 • Strojnický průkaz na obsluhu nakladačů výhodou
 • Profesní průkaz, psychotesty
 • řidičský průkaz skupiny C
 • schopnost koncepční práce
 • samostatnost
 • flexibilita
Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 6.

Předpoklady:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, bezúhonnost.

jednosměnný provoz
hlavní prac.poměr
od dle dohody do
vzdělání: SOŠ bez maturity
Kontakt: Walter Petr tel.: 602 758 523 e-mail: walter@ssok.czplat: dle nař.vl. 341/2017 Sb. v plat.znění
 
ŘIDIČPočet míst: 1
Místo výkonu práce: cestmistrovství Přerov
Popis práce:
 • Zajištění letní údržby silnic- vysprávky vozovek, údržba silniční zeleně, opravy dopravního značení, opravy a údržba odvodnění silnic, údržba mostů atd.
 • Zajištění zimní údržby silnic - posyp a plužení vozovek, náhradní práce
Dosažené vzdělání: Minimálně výuční list, Obor silničář, zedník, tesař - výhodou

Další požadované dovednosti:
 • Strojnický průkaz na obsluhu nakladačů výhodou
 • Profesní průkaz, psychotesty
 • řidičský průkaz skupiny C
 • schopnost koncepční práce
 • samostatnost
 • flexibilita
Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 6.

Předpoklady:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, bezúhonnost.

jednosměnný provoz
hlavní prac.poměr
od dle dohody do
vzdělání: SOŠ bez maturity
Kontakt: Jiří Janda tel.: 602 783 732 e-mail: janda@ssok.czplat: dle nař.vl. 341/2017 Sb. v plat.znění
 
©2010 AIT-Outsourcing.cz