Evropský fond pro region8ln9 royvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované projekty:

II373 Chudobín - průtah.docx (841kB)

II441 križ. R 35 - hr. kraje Moravskoslezského.docx (1304kB)

II444 Medlov- průtah.docx (1321kB)

II446 Libina - průtah.docx (1201kB)

II448 Drahanovice - Olomouc.docx (1213kB)

II449 křiž. II366 - MÚK Unčovice.docx (2006kB)

Most ev.č. 644-007 Újezd u Mohelnice.docx (360kB)

~$441 križ. R 35 - hr. kraje Moravskoslezského.docx (1kB)

BÍLÁ LINKA
841 119 119
(od 1.11. do 31.3.)

Správa silnic

Olomouckého kraje

Lipenská 753/120
772 11 Olomouc
IČ:70960399
Tel: 585 170 311
Fax: 585 311 115
E-mail: ssok@ssok.cz
Dat.schr.ID: ur4k8nn

Nabídka volných pracovních míst

Správní cestmistrPočet míst: 1
Místo výkonu práce: Chořelice 1070, 784 01 Litovel
Druh práce: Výkon komplexního dozoru nad vozovkami II. a III. třídy

Popis práce: Řešení záležitostí technické správy silničního majetku, stanovování podmínek pro provedení zásahu do silničního tělesa, vydávání vyjádření k projektové dokumentaci pro akce, které zasahují do stavby silničního tělesa, napojují se na komunikaci, popřípadě jsou realizovány v ochranném pásmu silničního pozemku, sledování, evidence a dokumentace a plnění stanovených podmínek a termínů u povoleného zvláštního užívání silniční sítě, kontrola dodržování podmínek uvedených ve vyjádřeních, účast na jednáních, která se týkají silniční sítě atd. V zimním období (listopad-březen) práce dispečera zimní údržby (směnný provoz).

Dosažené vzdělání: Středoškolské, popř. vysokoškolské i bez praxe, technické zaměření (obor dopravních staveb výhodou), praxe v silničním hospodářství nebo v příbuzném oboru (např. stavebnictví) výhodou

Další požadované dovednosti:
 • Praxe stavebního dozoru -výhodou.
 • Znalost práce na PC (Word,Excel,Outlook).
 • Orientace v problematice zákona o pozemních komunikacích-výhodou.
 • Řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení automobilu
 • Schopnost koncepční práce
 • Samostatnost
 • Flexibilita
 • Schopnost jednat s lidmi
Platové podmínky se řídí zákonem č. 341/2018 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Platová třída 9.

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Středisko údržby Olomouc
sekretariát
Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc

nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 8.3.2019.

Předpoklady:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, bezúhonnost.

Přihláška bude obsahovat:
 • motivační dopis
 • profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

jednosměnný provoz
hlavní prac.poměr
od dle dohody do
vzdělání: úplné střední odborné
Kontakt: Battová Klára, Dis tel.: 585 151 428 e-mail: olomouc@ssok.czplat: dle nař.vl. 341/2017 Sb. v plat.znění
 
INVESTIČNÍ TECHNIKPočet míst: 1
Místo výkonu práce: Kostelecká 56, 79656 Prostějov
Popis práce:
 • zpracování investičních záměrů
 • technický dozor při realizaci staveb
 • zařazování investic do používání
 • vedení dokumentace staveb
 • podklady pro výběrová řízení administrovaná střediskem údržby Jih
 • dispečerská služba v zimním období
Dosažené vzdělání: ÚSO, nebo vysokoškolské vzdělání - obor dopravní nebo stavební výhodou

Další požadované dovednosti:
 • orientaci v oblasti technické přípravy a realizace dopravních staveb, v investorské činnosti, v řízení stavebních zakázek a správy nemovitostí
 • znalost práce na PC (Word,Excel,Outlook)
 • řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení automobilu
 • schopnost koncepční práce
 • samostatnost
 • flexibilita
 • schopnost jednat s lidmi
Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, 9. platová třída.

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
středisko údržby Jih
Kostelecká 56, 796 56 Prostějov

nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 6.2.2019.

Předpoklady:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, bezúhonnost.

Přihláška bude obsahovat:
 • motivační dopis,
 • profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

jednosměnný provoz
hlavní prac.poměr
od po ukon.VZ do
vzdělání: úplné střední odborné
Kontakt: Štefková Lenka tel.: 582 406 080 e-mail: stefkova@ssok.czplat: dle nař.vl. 341/2017 Sb. v plat.znění
 
©2010 AIT-Outsourcing.cz