BÍLÁ LINKA
841 119 119
(od 1.11. do 31.3.)
Evropský fond pro region8ln9 royvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované projekty:

II373 Chudobín - průtah.docx (841kB)

II448 Drahanovice - Olomouc.docx (716kB)

II449 křiž. II366 - MÚK Unčovice.docx (875kB)

Most ev.č. 644-007 Újezd u Mohelnice.docx (360kB)

Správa silnic

Olomouckého kraje

Lipenská 753/120
772 11 Olomouc
IČ:70960399
Tel: 585 170 311
Fax: 585 311 115
E-mail: ssok@ssok.cz
Dat.schr.ID: ur4k8nn

Aktuality:

KLIKNI A VYHRAJ ZAJÍMAVÉ CENY S ROP STŘEDNÍ MORAVA

Nabídka volných pracovních míst

Vedoucí cestmistr LitovelPočet míst: 1
Místo výkonu práce: Chořelice 1070, Litovel 784 01
Dosažené vzdělání: Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou + 10 let praxe vítáno. Technické zaměření (obor dopravních staveb výhodou)

Další požadované dovednosti:
 • orientace ve stavební a nestavební údržbě pozemních komunikací
 • všeobecné znalosti spojené s údržbou motorových vozidel
 • dobré komunikační, organizační a řídící schopnosti
 • schopnost samostatné práce
 • flexibilita
 • ochota soustavně se vzdělávat a učit se novým postupům
 • zdravotní způsobilost
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook
 • ŘP skupiny B
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
sekretariát střediska údržby Olomouc
Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc

eventuelně předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 15.1.2018

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 564/2006 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 9.

Předpoklady:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, bezúhonnost.

Přihláška bude obsahovat:
 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.
jednosměnný provoz
hlavní prac.poměr
od dle dohody do
vzdělání: vyšší odborné
Kontakt: Battová Klára, Dis tel.: 585 151 428 e-mail: olomouc@ssok.czplat: dle nař.vl.564/2006 Sb. v plat.znění
 
Technik TSÚPočet míst: 1
Místo výkonu práce: Lipenská 720, 772 11 Olomouc
Popis práce:
 • připravuje, zadává a kontroluje veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem č 134/2016 Sb.
 • spravuje a zajišťuje aktualizaci systému CleveRA
 • vykonává dozor nad komunikacemi II. a III. třídy
 • řeší záležitosti technické správy silničního majetku a v této činnosti úzce spolupracuje s ostatními úseky
Dosažené vzdělání: VOŠ, Bc., stavební výhodou

Další požadované dovednosti:
 • Znalost práce na PC (Word,Excel,Outlook).
 • Řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení automobilu.
 • Schopnost koncepční práce.
 • Samostatnost.
 • Flexibilita.
 • Schopnost jednat s lidmi.
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
středisko údržby Olomouc
Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc

eventuelně předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 15.1.2018

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 564/2006 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 10.

Předpoklady:
 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk,
 • bezúhonnost.
Přihláška bude obsahovat:
 • profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.
jednosměnný provoz
hlavní prac.poměr
od dle dohody do
vzdělání: vyšší odborné
Kontakt: Battová Klára, Dis tel.: 585 151 428 e-mail: olomouc@ssok.czplat: dle nař.vl.564/2006 Sb. v plat.znění
 
INVESTIČNÍ REFERENTPočet míst: 1
Místo výkonu práce: Kostelecká 55, 79656 Prostějov

Dosažené vzdělání: ÚSO, nebo vysokoškolské vzdělání - obor dopravní nebo stavební výhodou.

Popis práce:
 • zpracování investičních záměrů
 • technický dozor při realizaci staveb
 • zařazování investic do používání
 • vedení dokumentace staveb
 • podklady pro výběrová řízení administrovaná střediskem údržby Jih
 • dispečerská služba v zimním období
Další požadované dovednosti:
 • orientaci v oblasti technické přípravy a realizace dopravních staveb, v investorské činnosti, v řízení stavebních zakázek a správy nemovitostí
 • znalost práce na PC (Word,Excel,Outlook)
 • řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení automobilu
 • schopnost koncepční práce
 • samostatnost
 • flexibilita
 • schopnost jednat s lidmi
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
středisko údržby Jih
Kostelecká 56, 796 56 Prostějov

nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 10.1.2018

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 564/2006 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, 9. platová třída.

Předpoklady:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, bezúhonnost.

Přihláška bude obsahovat:
 • profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.
jednosměnný provoz
hlavní prac.poměr
od dle dohody do
vzdělání: vyšší odborné
Kontakt: Štefková Lenka tel.: 582 406 080 e-mail: stefkova@ssok.czplat: dle nař.vl.564/2006 Sb. v plat.znění
 
©2010 AIT-Outsourcing.cz